Imahét Szepsiben

Gábor Bertalan | 26.1.2018

 

Szepsiben a keresztények egységéért végzett imahét keretében a város Krisztus-hívői 2018. január 25-én a helyi református egyházközség templomában gyűltek össze, akiket Molnár Árpád, a vendéglátó gyülekezett lelkipásztora köszöntött. Az istentisztelet rendje a református egyház rendtartása szerint folyt.

Az ünnepi liturgián megjelent Hornyák Péter, nyugalmazott görög katolikus parókus és Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános, valamint a gyülekezetek és az egyházközségek hívei, presbiterei és egyháztanács tagjai.

Az idei imahét mottója: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6). A Kivonulás könyvéből vett idézet arra emlékeztet, hogy Isten a világ és a történelem ura, és nála van az  emberiség reménye.

Gábor Bertalan, esperes – plébános elmélkedésében a nem látás mibenlétére figyelmeztetett. Ugyanakkor a vakság gyógyítójára is. A közös kiáltás fontosságára és eredményességére – Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam.

Napjaink Európájának valóban reményre van szüksége! Látva látjuk, hogy országaink lakóinak arcán a reménytelenség miatti elfojtott szomorúság tükröződik, ami kétségtelenül az Isten nélküli élet ürességének a tünete. A gazdasági jólét önmagában ugyanis nem elég, hogy kitöltse az emberi szívet: a vagyon felhalmozása, a szolidaritás hiánya és a másik felelőtlen elutasítása paradox módon új szegénységet teremt úgy az elutasítottban, mint az elutasítóban. Akinek viszont a szíve nyitott az evangéliumra, az könnyebben észreveszi a másik embert, a szenvedőt, az időset, a munkanélkülit. Együttérzése reményt ébresztő.

Érdemes ezzel kapcsolatban megszívlelni az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) a 2018-as ökumenikus imahét alkalmából kiadott közös üzenetét: Egy jobb jövő csak akkor lehetséges, ha Istenre és a szívünkre hallgatva teszünk igazságot, akár személyekként, akár közösségekként. Ezért az európai keresztény egyházak újból és újból Krisztus szeretetét kívánják hirdetni minden személynek, Isten képmásainak.  

Mi, keresztények - írják az egyházi előjárók - arról a reményünkről kívánunk tanúságot tenni, amely a Krisztussal való életünkben gyökerezik. Meg vagyunk ugyanis győződve arról, hogy ha tekintetünket az örökkévalóságra emeljük, egy jobb jövő építése Krisztussal lehetséges, aki mindenkor képes lelki erőt adni ahhoz, hogy megoldjuk a mai világ támasztotta nehézségeket.

Napjainkban azt is látjuk, hogy újabb és újabb formái bukkannak fel a rabszolgaságnak, amely alapjaiban károsítja az Isten képmására formált emberi személy méltóságát: azokra gondolunk, akik a háborúk és a nélkülözések miatt tömegesen kényszerülnek arra, hogy elhagyják családjaikat és otthonaikat. Ez az áldatlan helyzet azonban nemcsak a sokat emlegetett migránsok esete, de mindnyájunké, mert gyülekezetink, közösségeink számos tagja kénytelen idegenben, végzettségéhez képest alacsonyabb rendű munkát vállalni.

Ezért, ma este, közösen imádkoztunk és kifejeztük szolidaritásunkat azokkal a keresztény testvéreinkkel, akik szegénységben, magányban vagy peremre szorultan élnek:

–        azokkal a keresztény testvéreinkkel, akiket hitük miatt üldöznek, különösképpen a Közel-Keleten, Afrikában és Ázsiában,

–        azokkal az embertestvéreinkkel, akiket a földönfutóvá tett a háború borzalma,

–        azokkal a testvéreinkkel, akiket a munkanélküliség, az alacsony munkabér külföldre, vagy más megyébe kényszerít.

–        azokkal a testvéreinkkel és testvéreinkért, akik könnyelműen lemondtak hitükről, kultúrájukról és anyanyelvükről.

Imádkoztunk közösen azért is, hogy megértve az idők jeleit, látva lássunk és hallva halljunk, eszünkbe idézve az Úr szavait: 19Ismét, mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, a mit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. (Mt 18,19)

Adja Isten, hogy felekezetre való tekintet nélkül, mindnyájan állhatatosak legyünk a reményben. Kölcsönös megértéssel támogassuk egymást a Lélekben való egység és a béke köteléke által, hogy hiteles, hűséges tanúi legyünk az üdvösség jó hírének.

 

           

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Imahét Szepsiben
|
Készítette: romkat.sk
|
close