A megszentelt múlt nem mögöttünk, de bennünk és köztünk van…

Gábor Bertalan | 2.2.2018

 

Városunkban, Szepsiben 2018. február 1-jén zártuk le a keresztények egységéért végzett imahetet. A római katolikus templomban megtartott szertartáson a történelmi egyházak hívei és lelkipásztorai voltak jelen: Molnár Árpád, református lelkipásztor, Gočík József, görög katolikus parókus, Horňák Péter, ny. görög katolikus parókus, Dušan Harvilik, káplán és Gábor Bertalan esperes – plébános, valamint a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont pedagógusai és diákjai. Az egybegyűltek keresztény magyar, szlovák és ruténként imádkoztak együtt ugyanannak a családnak tagjaiként. 

A lelki találkozó az 51. ökumenikus imahét témája alapján - „Jobbod, Uram, dicső az erőtől… Uram, a jobbod kitűnik erejével” (2Móz/Kiv 15,6), közös ima és hálaadás volt keresztség szentségéért. „Amikor azt mondjuk, hogy elismerjük egy másik keresztény felekezetek keresztségét, akkor megvalljuk, hogy ők is részesültek az Úr bocsánatában és kegyelmében, így istentiszteletük hiteles hálaadás mindazért, amit Isten véghezvisz bennük.” – mondta a minap Ferenc pápa. Az egybegyűltek ennek tudatában imádkoztak együtt, hogy ez által is még jobban egyesítsék hangjukat.

Természetesen nem tagadva, de elismerve és beismerve, hogy bár a különbségek elválasztják őket, ám ugyanakkor elismerik azt is, hogy az egyetlen Atya gyermekeiként, Jézus Krisztus testvéreiként, megváltott népéhez tartoznak, vagyis a Szentlélek által egyetlen egyház családtagjai. A keresztség kegyelme ugyanis mindnyájukat tagadhatatlanul összeköti. 

Szent Ágoston egyik elmélkedése arról szól, hogy a Vörös-tenger, ahol Izrael népe meglátta Isten üdvösségét nem más, mint a megfeszített Krisztus vérének elővételezése, az üdvösség forrása. Mi, keresztények valamennyien áthaladtunk a keresztség vizén, és a szentség kegyelme elpusztította mindnyájunk igazi ellenségét: a bűnt és a halált”.

Példaképként említhető Szent Pál apostol, aki különösképpen tapasztalta meg Isten kegyelmét és a testvérekkel való szeretetközösséget. Isten kegyelme kezdettől fogva őt is arra indította, hogy keresse a szeretetközösséget más keresztény közösséggel, előbb Damaszkuszban, majd Jeruzsálemben. „Ahogy növekszünk a lelki életben, egyre inkább megértjük, hogy a kegyelem a többiekkel együtt ér el bennünket és osztoznunk kell benne. A múlt században végre megértettük, hogy mindnyájan a Vörös-tenger partján vagyunk” – mondta ugyancsak a minap Ferenc pápa.

Jó ezt újból és újból tudatosítani, mert a mai keresztények is sok nehézséggel találkoznak – határon innen és határon túl. Sokfajta lelki pusztaságtól vannak körülvéve, amelyek elsorvasztják reményüket és örömüket. Sok veszély leselkedik életükre: sok Krisztus-követő Jézus neve miatt ma is üldözést szenved. Ám, amikor vérüket ontják, tartozzanak bármelyik keresztény felekezethez, együtt válnak a hit tanúságtevőivé, vértanúkká, mert ugyanannak a keresztségnek a kegyelme köti össze őket.

Napjainkban, amikor más vallások követőivel együtt a keresztények előtt is olyan kihívások állnak, amelyek megalázzák az emberi méltóságot: a háborúk, az emberkereskedelem, a modern rabszolgaság és az egyenlőtlenség borzalmai, jó, ha tudjuk, hogy mindezek leküzdése a keresztények közös feladata. Együtt kell őriznünk annak emlékét, amit Isten, a történelem Ura végbevitt bennünk. Jó, ha fölelevenítjük azt az emléket és bizonyosságot, hogy az Úr Jézussal és evangéliuma szelíd erejével felvértezve a kihívások pergőtüzében bátran és reménnyel telve bizakodhatunk a szeretet végső győzelmében, mert megszentelt múltunk nem mögöttük, de bennünk és köztünk van. 

 

FOTÓgaléria itt:

hirek.sk

magyarkurir.hu

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
A megszentelt múlt nem mögöttünk, de bennünk és köztünk van…
|
Készítette: romkat.sk
|