Papi rekollekció Szepsiben

Gábor Bertalan | 8.2.2018

 

Marek Forgáč, kassai segédpüspök vezetésével, a szepsi esperesi körzet papsága, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény diák-ministránsai segédletével 2018. február 8-án tartotta havi lelki napját Szepsiben.

 

A szentmise kezdetén a helyi esperesplébános köszöntötte az egybegyűlteket, mindenekelőtt a szentmise főcelebránsát, aki első püspöki szentmiséjét mutatta be a plébániatemplomban és az esperesi körzetben.

 

Az esperesplébános Csoóri Sándort idézte, aki szerint „A múltunk, nem mögöttünk, de bennünk van”. Napjainkban, amikor a kiégés a papság sorait sem kíméli, jó tudatosítani, hogy életünk értéke nem tetteink milyenségétől függ, de létünktől, amit Istentől kaptunk. Hozzá kell újból és újból visszatalálni.

 

A visszatalálás legalkalmasabb helye a szentmise, az eucharisztia ünneplése. Erdő Péter bíboros tapasztalatát idézte, aki a minap New Yorki körútja alakalmából a nagy zsinagóga meglátogatásakor a rabbi bizonyságtételére, hogy őket az idegenben nem a törvény, de a visszaemlékezés tartotta meg, a bíboros megállapította, hogy bennünket, keresztényeket is a visszaemlékezés tart meg: az eucharisztia, ami a visszaemlékezések csúcsa és forrása.

 

A szentmise végén a hívek és az egyháztanács nevében a püspök egykori tanára, Dr. Obsuth Éva köszöntötte a segédfőpásztort, megköszönve neki, hogy hagyta magát rászedni az Úrtól és azóta szavával, tanításával és magatartásával hűségesen tanúskodik püspöki jelmondata értelmében: „Közel az Úr”.

 

A szentmise után a püspök és a papok a közeli Szent Erzsébet Idősek Otthonába mentek, ahol meglátogatták a bennlakó Stász Dezső, nyugalmazott plébánost és Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkipásztort.

 

Az intézetben a becses vendégeket Mgr. Antónia Sopková, igazgatónő üdvözölt, akinek a püspök a kerek életjubileuma kapcsán virágcsokorral kedveskedett. A rövid, de szívélyes fogadás után a püspök meglátogatta a fekvőosztály betegeit, megáldotta őket, majd a plébániára vonult, ahol a papság a havi témát: a papi fáradság és kiégés kérdéskörét elemezte.

 

A szépen sikerült lelki napot, mint mindig, most is - a hívek nagylelkű segítsége és áldozatkészsége révén - közös ebéd zárt, amiért ezúton is hála és köszönet.

 

FOTÓalbum

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Papi rekollekció Szepsiben
|
Készítette: romkat.sk
|