Hamvazószerda – 2018

Gábor Bertalan | 14.2.2018

 

 

Hamvazószerdán a Boldog Salkaházi Egyházi Iskolaközpont tantestülete és növendékei is részt vettek az ünnepi liturgián. Délelőtt az óvodások, délben az alapiskola és a gimnázium diákjai és tanárai hamvazkodtak. A hívek a koraesti szentmisében.

 

Az óvodások okosan és bölcsen különbséget tettek a művirág és az élő virág között. Ami nincs éltetve az nem él, elmúlik, elenyészik. Az ember teste is, de mivel Isten élteti, ezért halhatatlan.

 

Hamvazószerda a nagyböjti szentidő kezdete. Ezen a napon, amint azt a neve is sejteti – az egyház felszentelt szolgája szentmisében, vagy igeliturgia keretében az előző évben megáldott olajfa- vagy barkaágak elégetéséből nyert hamuval - jelöli meg a hívek homlokát.

 

A liturgia egy ősi formula által mutatta be a nagyböjt lelki jelentését: „Emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel”. Ezeket a szavakat ismétli a pap a hamvazkodás pillanatában. Ezzel valamiképpen visszatérünk az emberi történelem kezdetéhez, amikor a bűnbeesés után az Úr így szólt Ádámhoz: „Arcod verítékével eszed kenyeredet, amíg vissza nem térsz a földbe, amiből lettél.”


Az ember ugyan porból van és porrá lesz, de ez a por értékes Isten előtt, mert Isten az embert halhatatlannak teremtette. Az ősi liturgikus formula tehát az új Ádámban, Krisztusban kap igazi értelmet. Jézus Krisztus szabadon osztozott az emberi sorsban, annak esendőségében, főként pedig halálában a keresztfán. De éppen ez az Atya iránti szeretetből vállat halála lett az emberiség számára a dicsőséges feltámadás útja, amelyen keresztül Krisztus a kegyelem forrása lett mindazoknak, akik hisznek benne. Ez az élet pedig, amely soha nem ér véget, már itt a földön elkezdődik és a test szerinti feltámadásban éri el a teljességét.

 

A hamvazkodással tehát megújítjuk elkötelezettségünket, hogy Jézus nyomában járunk. Megengedjük, hogy az Ő húsvéti misztériumában átalakuljunk. Lehetőséget adunk arra, hogy meghaljon bennünk a régi, bűnös ember és megszülessen az Isten kegyelmében átalakult új ember. Az Úr kegyelme és a Szűzanya oltalma kísérjen bennünket nagyböjti zarándokutunkon.

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 4.3.2021 van, névnapját unnepli Kázmér, holnap Adorján.
Gratulálunk!
Hírek
Hamvazószerda – 2018
|
Készítette: romkat.sk
|
close