Ember az embertelenségben - Esterházy Jánosra emlékeztek Bodollón

Gábor Bertalan | 15.3.2018

2018. március 13.-án a fatimai engesztelő imatalálkozó előtt Esterházy Jánosra a csehszlovákiai magyar politikai élet kimagasló egyéniségére emlékeztek Bodollón, ahol egy családi ház falára emléktáblát helyeztek el a következő felirattal:

 

EBBEN A HÁZBAN ÉLT

PALÓCZY ELEK

(1889. XII. 23. -  1983. II. 9. )            

az Egyesült Magyar Párt járási elnöke,

aki itt látta vendégül

ESTERHÁZY JÁNOST

(1901.III. 14. – 1957. III. 8.)

a  népünk vértanúját 1938-ban

Tisztelet emlékük előtt!

A családi házban jelenleg Palóczy Elek leánya, Ikrényi Anna, született Palóczy Anna lakik, aki emlékeiben elevenen őrzi a vértanú politikus egykori látogatását.

Az emléktábla leleplezése előtt, Mihályi Molnár László, költő, közösségi író és történész mondott ünnepi köszöntőt. Beszédében kiemelte Esterházy János példamutató szerepét a felvidéki magyarok számára, hogy csak az isteni gondviselésben tevékenyen bízva van értelme és reménye sorsunk jobbra fordulásának. Ebben volt egykor bátor munkatársa a mártírpolitikusnak a Bódva völgyében Palóczy Elek, akit ezért akkor, majd a háború után a kommunista diktatúrában is meghurcoltak, vagyonát elkobozták és bebörtönözték. Szabadulása után csak úgy kaphatta vissza családi házát, hogy az államtól visszavásárolta saját tulajdonát.  Példamutatása ma különösen is jelzésértékű családjaink és népünk számára. Nem véletlen, hogy leánya, Ikrényi Anna szellemi és lelki örököseként egyik tevékeny kezdeményezője és ügyintézője volt a háborúban megsérült, majd lerombolt bodollói Sarlós Boldogasszony filiális templom felépítésének, ahol immár 15 éve minden hónap 13.-án Fatimai engesztelő imatalálkozó van népünk lelki megújulásáért, határon innen és határon túl. 

            Az emléktáblát az egyházközség plébánosa Gábor Bertalan, esperes áldotta meg, aki többek között így imádkozott: Urunk, Jézus Krisztus! Az elmúlt században sok próbának vetettél alá minket: a fasizmus, a kommunizmus, a nacionalizmus, a sovinizmus, a kivándorlás, az elvándorlás, a beolvadás és a beolvasztás, a fásultság - testben és lélekben - megtizedelt bennünket. Életek vesztek el. Hazák csonkultak. Szellemi, lelki és anyagi javaink siklottak ki kezeink közül. A mellőzés, a félreállítás, megrendített bennünket. Kétségbeestünk. Kétségeink közepette adj hát, nekünk biztató reményt. Ne engedd, hogy a jövőben gyöngeségből, közönyből, hitványságból, vagy hamis jóságtól vezérelve, feladjuk értékeinket…

Az ünnepi rendezvényen a rokonok és a családtagokon kívül megjelentek a fatimai ima és engesztelő találkozóra érkezők is. 

Esterházy János a két világháború közötti Csehszlovákia legjelentősebb magyar politikusa. A második világháború után a szlovák kormány kiadta a Szovjetuniónak, ahol koholt vádak alapján kényszermunkára ítélték, és a szibériai Gulagra küldték. Távollétében 1947-ben – a fasizmussal folytatott együttműködés hamis vádjával – halálra ítélték. 1949-ben a szovjetek kiadták a csehszlovák hatóságoknak. Később elnöki kegyelemben részesült, és életfogytiglant kapott, amelyet egy általános amnesztia során 25 éves börtönbüntetésre módosítottak. 1957. március 8-án a morvaországi Mírov börtönében halt meg. Személyét Szlovákiában máig nem rehabilitálták.

Hamvai – végakaratát teljesítve – 2017 szeptemberében, halálának 60. évfordulóján került szülőföldjére. Alsóbodokon helyezték el az e célra épített Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában, amely tavaly nyílt meg az Esterházy János Zarándokközpont részeként.

Merítsünk erőt Esterházy János tartásából, hitét adjuk át gyermekeinknek – mondta a minap Áder János köztársasági elnök Bodokon, az Eszterházy János emlékhelyen. Bárcsak Esterházy Jánosról mindenkinek az emberi tisztesség, a segítőkészség, a szabadságszeretet jutna az eszébe, de leginkább hűsége népünkhöz, szülőföldünkhöz és keresztény hitünkhöz. Bárcsak sokaknak példaképe lenne, aki az embertelen körülmények között is megőrizte hitét és tartását. Példakép, aki ember volt az embertelenségben.

Adja Isten, hogy sokan kövessük példáját – határon innen és határon túl.

Hirek.sk

Ünnepi beszéd

 

        

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Ember az embertelenségben - Esterházy Jánosra emlékeztek Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|
close