Márciusi lelki találkozó Bodollón

Gábor Bertalan | 15.3.2018

 

 

2018. március 13.-án a Bodollói Sarlós-Boldogasszony filiális templomban megtartott Fatimai engesztelő imatalálkozó főcelebránsa és ünnepi szónoka Fábry Péter, okleveles mérnök, perényi plébános volt, aki aznap ünnepelte 57. születésnapját. Vele együtt misézett főtisztelendő Bartal Károly Tamás, jászóvári nyugalmazott apát, Dr. Szalay László nagyidai plébános, Dušan Harvilik, szepsi káplán és a helyi esperes – plébános.

 

A lelki találkozót megelőzően délután 2 órakor az Ikrényi család háza falán, Esterházy János és Palóczy Elek emlékére emléktáblát avattunk. Ott, ahol a mártírpolitikus egyik körútja során megpihent. Mindketten a múlt század politikai áldozatai voltak. Mindazok, akik ismerték őket, tanúsítják, hogy igyekeztek embernek maradni az embertelenségben

 

Orgonált, és az énekeket Bányász Emőke, okleveles kántor vezette. A Mária Rádió élőközvetítését a stúdióban Csepregi László, a templomban Cehelnik István és Simko Imre önkéntesek segítették.

 

Aznap volt öt éve, hogy megválasztották Szent Péter utódját, Ferenc pápát, aki akkor így köszöntötte az egybegyűlteket:

 

Testvéreim, jó estét! Tudjátok, a konklávé kötelessége, hogy püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, a bíboros testvéreim a világ másik végére mentek el érte, de itt vagyunk. Köszönöm a fogadtatást. A római egyházmegyei közösségnek megvan a püspöke: köszönöm!

Először is imádkozni szeretnék emeritus püspökünkért, XVI. Benedekért. Imádkozzunk érte együtt, hogy az Úr megáldja, és a Szűzanya oltalmazza.

 

Induljunk a püspök és a nép közös útján. A római egyház útja ez, azé a városé, amely a szeretetben minden egyházat vezet. A testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk mindig egymásért, kölcsönösen. Imádkozzunk az egész világért, azért, hogy széles körű testvériség valósuljon meg.

 

Kedves Hívek – mondta rádiófelvezetőjében Simko Ilona, önkéntesünk – a mai ittlétünk is ezt a célt szolgálja – a testvériség világméretű kibontakozását. Természetesen, mint mindig, most is imádkozzunk a kért szándékokra. Imádkozzunk bizalommal: a jubiláló Péter atyáért, Ferdinánd testvérünkért, aki szintén ma ünnepli születésnapját, imádkozzunk betegeink testi - lelki gyógyulásáért, és azon szándékokra, amelyeket ki-ki a szívében hozott ide, vagy otthon a rádiókészülékek előtt fogalmazott meg.

 

Imádkozzunk és emlékezzünk a mártírpolitikusra, Galánthai gróf Esterházy Jánosra is, aki 1901. március 14.-én született Nyitraújlakon és 1957. március 8.-én halt meg a Mirovi börtönben.  Emléktábláját röviddel ezelőtt lepleztük le és áldottuk meg néhai Palóczy Elek házán, amelyet egyik látogatása során megtisztelt jelenlétével.

 

Önkéntesünk örömmel közölte azt is, hogy Bernard Bober, kassai érsek úr meghívására, március 19.-én, hétfőn, Kassára látogat Erdő Péter bíboros úr, aki délelőtt előadást tart a teológia fakultáson és este 6 órakor ünnepi szentmisét mutat be a Szent Erzsébet székesegyházban. A szentmisére autóbuszt indítunk. Jelentkezni Fazekas Gabriellánál lehet. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit

 

A szentmise végén Király Antal, mérnök, az egyháztanács főkurátora így köszöntötte az egybegyűlteket és a jubiláns atyát: Főtisztelendő Péter! Kedves lelki atyák! Kedves Hívek! Kedves rádióhallgatók! Köszönjük, hogy ismét együtt imádkoztunk – határtalanul. Adja Isten, hogy kitartásunk és elkötelezettségünk maradandó legyen. Örömmel közöljük, hogy előreláthatólag május 13.-ára befejezzük a szárnyas-oltárt, az oltár alsó része új színezést kap. A kiadások fedezésére felajánlott adományaikat elhelyezhetik a kitett perselybe, amit ismételten megköszönünk.

 

Születésnapja alkalmából megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntjük a jubiláló perényi plébános urat, Péter atyát. Kívánjuk neki, hogy továbbra is olyan lelkiismeretesen és odaadón végezze papi hivatását, mint eddig tette. Viselje gondját az Úr nyájának, legyen ezután is jó pásztor, odaadó lelki vezető. Főtisztelendő atyák! Kérem, fogadják tőlünk a megbecsülés virágszálait.

 

A köszöntő ének után Péter atya így válaszolt:

Kedves Hívek! Kedves rádióhallgatók!

Köszönöm a megemlékezést és az imákat. A kölcsönös ima és felelősség nélkül elképzelhetetlen a jó lelkipásztorkodás. Legyünk továbbra is egymás támogatói.

                 

Lelki találkozónkat folytassuk Szentségimádással.

 

Mindazok, akik ismerték Esterházy Jánost és Palóczy Eleket, tanúsítják, hogy igyekeztek embernek maradni az embertelenségben

 

Bárcsak tanulnánk a történelemből. Az elmúlt században ugyanis sok próbának voltunk alávetve: a fasizmus, a kommunizmus, a nacionalizmus, a sovinizmus, a kivándorlás, az elvándorlás, a beolvadás és a beolvasztás, a fásultság - testben és lélekben - megtizedelt bennünket. Életek vesztek el. Hazák csonkultak. Szellemi, lelki és anyagi javaink siklottak ki kezeink közül. A mellőzés, a félreállítás, megrendített bennünket. Kétségbeestünk.

 

Adja Isten, hogy a találkozóink révén a biztató remény új és új sugara gyúljon meg szívünkben és a jövőben: gyöngeségből, közönyből, hitványságból, vagy hamis jóságtól vezérelve, fel ne adjuk vallási, hitbeli, erkölcsi és kulturális értékeinket.

Merítsünk erőt Esterházy János tartásából, hitét adjuk át gyermekeinknek – mondta a minap Áder János köztársasági elnök Bodokon, az Eszterházy János emlékhelyen. Bárcsak Esterházy Jánosról mindenkinek az emberi tisztesség, a segítőkészség, a szabadságszeretet jutna az eszébe, de leginkább hűsége népünkhöz, szülőföldünkhöz és keresztény hitünkhöz. Bárcsak sokunknak példaképe lenne, hogy az embertelen körülmények között is meg lehet őrizni a hitet és tartást. Lehet embernek maradni az embertelenségben.

Adja Isten, hogy jeles elődeink példáját sokan kövessük – határon innen és határon túl.

 

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Márciusi lelki találkozó Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|
close