2018. március 18.-án az 1848/49-es eseményekre így emlékeztünk:

Gábor Bertalan | 18.3.2018

 


 

Mélyen tisztelt megjelentek!

 

A minap egy sokunk által tisztelt államférfi ezt mondta a fiataloknak!

Kedves fiatalok! Eljön a pillanat, és rá fogtok ébredni, hogy kell egy hely, egy nyelv, egy otthon, ahol az ember az övéi között, biztonságban és szeretetben élheti le az életét.

Kell egy hely, ahová mindig visszatérhetünk, ahol megérezhetjük, hogy az élet nem hiábavaló, és a végén nem a semmibe hullunk.

Magyar fiatalok! Most a hazának szüksége van rátok! Gyertek, és harcoljatok velünk, hogy amikor majd nektek lesz szükségetek a hazára, a haza még meglegyen!

Mindezek tudatában, hogy a sokat emlegetett Szent István Király öröksége a Kárpát-medencében megmaradjon - imádkozzunk:

 

  1. Urunk, Jézus Krisztus, Szentlelked által add meg mindnyájunknak az igaz hit, a biztos remény és a cselekvőszeretet erényeit.

Kérünk Téged, hallgass meg minket.

 

  1. Urunk, Jézus Krisztus, Szentlelked által világosítsd meg értelmünket, tedd hitelessé szavainkat és szeretetteljessé cselekedeteinket.

Kérünk Téged, hallgass meg minket.

 

  1. Urunk, Jézus Krisztus, Szentlelked által add meg nekünk a kölcsönös megbocsátás készségét, hogy elfeledve sérelmeinket, újból megtaláljuk az egymáshoz vezető utat.

Kérünk Téged, hallgass meg minket.

 

  1. Urunk, Jézus Krisztus, Szentlelked által add felismernünk az igazi értékeket s azokhoz ragaszkodni soha meg ne szűnjünk.

Kérünk Téged, hallgass meg minket.

 

  1. Urunk, Jézus Krisztus, Szentlelked által ösztönözz minket keresni egymás kezét, hogy hitünk, anyanyelvünk és kultúránk védelmében egységesen cselekedjünk.

Kérünk Téged, hallgass meg minket.

 

Kérésünket támasszuk alá azzal az imával, amelyre Urunk, Jézus Krisztus parancsára édesanyánk tanított minket imádkozni:

 

Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökkön, örökké. Ámen. 

 

Urunk, Jézus Krisztus édesanyját tiszteljük meg ősi énekünkkel. Szent István Király példájára ügyes-bajos dolgainkban kérjük az Ő anyai pártfogását:

 

 

 

Kedves Sorstársak! Köszönöm, hogy közösen imádkoztunk és egymást megerősítve emlékeztünk. A keresztek és a kopjafák felkiáltójelek. Nincs felesleges áldozat. Amíg van Istenben bízó, küzdő ember, addig van Isten megáldotta jövő is. Ebben a tudatban erősítsen meg mindnyájunkat a mindenható Isten.

 

Pap: Az Úr legyen veletek.

Hívek: És a te lelkeddel. 

Pap: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, + a Fiú és a Szentlélek.

Hívek: Ámen.

Pap: Mondjunk áldást az Úrnak.

Hívek: Istennek legyen hála.

 

Szepsi – 2018. március 18. – 15:00

Ma 11.5.2021 van, névnapját unnepli Ferenc, holnap Pongrác.
Gratulálunk!
Hírek
2018. március 18.-án az 1848/49-es eseményekre így emlékeztünk:
|
Készítette: romkat.sk
|
close