Jó Pásztor vasárnapja

Gábor Bertalan | 22.4.2018

 

Húsvét IV. vasárnapján a szentmisékben mi is hálát adtunk a papi hivatásokért és újakért imádkoztunk. Köszönetet mondtunk Schmotzer Péter diakónusunkért, akit érsekfőpásztorunk, Bernard Bober Kassán 2018. június 16-án pappá szentel. Első szentmiséjét 2018. június 17-én mutatja be Szepsiben, 11:00 órai kezdettel.

 

A magyar nyelvű szentmise végén Mihály Molnár László, az egyháztanács világi elnöke, köszöntötte egyházközségünk esperesplébánosát, aki elmélkedésében a Jó Pásztor jellegzetes tulajdonságairól szólt: ex populo, cum populo, pro populo – a népből, a néppel, a népéért.

 

Példaként Placid, bencés atyát említette, aki letartóztatása után amiatt perlekedett, hogy két diplomásként nem ezt várta a papságra való meghívástól. Szibériai fogságában – miután csasztuskákat énekelve feloldozta a siralomcella elítéltjeit értette meg, hogy miért került fogságba.

 

Az Úr Jézus olyan pásztorként beszél önmagáról, aki mindenét – akár az életét is – odaadja a juhaiért. A tanítványok akkor és ott még nem értették ezt, de később a húsvéti tapasztalat megvilágította és megpecsételte bennük ezt a tudást.

 

A bibliai szakaszban élesen szembe van állítva a pásztor képe a béresével, aki csak a haszna érdekében törődik a nyájjal, és el is hagyja azt, amint veszély közeleg. Más helyütt az olvasható, hogy a pásztor nevükön szólítja juhait, ami különlegesen személyes ismeretet és törődést jelent a nyáj minden egyes tagja iránt. Ismét másút azt hangsúlyozza: a Jó Pásztor, hogy visszavigye az elcsatangoltat, képes odahagyni a kilencvenkilencet is, mert csak így lesz egész a nyáj…

 

Napjainkban hatványosan érvényesek a biblia képek üzenetei. A maga helyén – szülőként, hitvestársként, lelkipásztorként, tanárként és különböző hivatásúként - mindenki pásztor, akinek elsődleges küldetése, hogy népéből eredően, népével és népért éljen és haljon.

 

A szentmise záró áldása előtt esperesplébánosunk megköszönte a főkurátor jókívánságát és gratulált neki a közelmúltban kapott Ex Libris kitüntetéséhez. A kapott virágcsokrot a főkurátor feleségének, Molnár Sárikának ajándékozta, megköszönve ezzel hitvestársi szeretetét, mert mint mondta: a férjek sikere mögött a feleségek nagylelkűsége áll.

 

Majd Nagy Istvánnak, a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont igazgatójának átadta az iskolabuszra összegyűlt pénzadományt: 1000 eurót. 400 eurót a hívek adományoztak, 100 eurót a szepsi rózsafüzér társulat, 250 eurót makranci egyházközség, 250 eurót egy jószívű adakozó.

 

A szlovák nyelvű szentmise végén Zuzana Vysokaiová köszöntötte az esperesplébánost, aki a kapott virágcsokrot tovább ajándékozta Emília Pásztorovának, Ján Pásztor, szerzetestestvér édesanyjának, arra kérve a szülőket: imádkozzanak gyermekeik papi, ill. szerzetesi hivatásáért, hogy egyszer – a hála jeleként – ők is kaphassanak virágot a plébánostól.

 

Ismételt köszönet és hála minden adományért és készségért, hogy megértve az idők jelét – népünkből eredően, népünkkel és népünkért akarunk élni és halni.

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Jó Pásztor vasárnapja
|
Készítette: romkat.sk
|