Fatimai engesztelő imatalálkozó

Gábor Bertalan | 14.5.2018

 

 

2018. május 13-án immár 191. alkalommal tartottak Fatimai engesztelő imatalálkozót Bodollón. Az ünnepélyes bevonulás után az egybegyűltek elimádkozták a rózsafüzért, amit szentmise, majd Szentségimádás követett, amely alatt alkalom volt a kiosztott emlékképek szövege alapján felajánlani önmagukat a Szűzanya Szeplőtelen Szívének és engesztelni az Úr Jézust a sok-mivoltú sérelmekért.

 

A lelki találkozó végén Ing. Király Antal a Bodolló-i egyháztanács világi elnöke köszönte meg, hogy a megjelentek elfogadták meghívást és jelenlétükkel szebbé, magasztosabbá tették az ünneplést.

 

Beszédében röviden felidézte az elmúlt esztendő jelesebb történéseit. Ismételt külön köszönetet mondott Schultz Gábornak és nejének Megalesz Magdolnának az ólomüvegkép alkotóinak, hogy munkájuk által újabb kinccsel gazdagodhatott a templom. A kép a falu szülöttjének, a boldogemlékű főtisztelendő Mons. Kádasi István atya ajándéka volt. Megköszönte a Szűzanya koronáját is: Király Tamás, Kis Virág Glória és Szilágyi Erzsébet míves munkáját. A korona kiadásait egy jószívű adakozó fedezte. Köszönet mondott Dankó István mesternek is a precíz, pontos vasmunkáért és a szárnyas-oltár elektromos záró-nyitó szerkezetéért. Király Tamásnak és Kis Virág Glóriának azért, hogy befejezték a szárnyas-oltárkép predella részét. Az oltárkép alsó része is immár színesen pompázik.

 

Örömmel közölte a hívekkel és a rádióhallgatókkal, hogy június 13-án, az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Dr. Herdics György professzor, a Remény főszerkesztője és a Varsói Egyetem prorektora lesz, aki azért látogat el Bodollóra, hogy együtt imádkozzon és engeszteljen a hívekkel, valamint azért is, hogy a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont vezetőségével az intézmény bővítéséről tárgyaljon. Az előzetes megbeszélések alapján nagy remény van arra, hogy az épülő Salkaházi iskolában, az óvodai, alapiskolai és a gimnáziumi tanítás mellett – magyar nyelvű főiskolai oktatás is létre jön. 

 

Arra is buzdította az imádkozókat, hogy ne szűnjenek meg továbbra sem imádkozni népeink szellemi, lelki megújulásáért. Érdemes - mondta. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy ki kell használni az adódó lehetőségeket: „Gyermekeinket, unokáinkat és dédunokáinknak taníttassuk és neveltessük olyan intézményekben, amelyek garantálják a keresztény értékrendben való növekedést. Ne felejtsük, egy nép jövője, ifjúsága minőségén áll vagy bukik. Adja Isten, hogy ne a szánkkal, de a tetteinkkel legyünk jó honfitársak”.

 

Köszönetet mondott Živena Asszonykórusnak is, hogy szép éneklésükkel és közös imádságukkal részt vettek a lelki találkozón, majd átadta a szót Köteles László képviselőnek, aki hagyományosan minden május 13-án az édesanyákat köszönti itt a templomban. Az idén a virágot a Živena Asszonykórus tagjai kapták.

 

Köszönet a Mária Rádió munkatársának, Csepregi Lászlónak Komáromban és a helyi önkénteseknek: Cehelnik Istvánnak, Simko Imrének és Simko Ilonának a közvetítésért, Melega Máriának és Fazekas Gabriellának az adományok gyűjtéséért.

         

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Fatimai engesztelő imatalálkozó
|
Készítette: romkat.sk
|
close