Bérmálkozás – 2018

Gábor Bertalan | 2.6.2018

 

 

2018. június 2-án Alojz Tkač, kassai emeritus érsek, Pásztor Zoltán püspöki helynök kíséretében egyházközségünk 92 ifjú keresztényének kiszolgáltatta a bérmálás szentségét. A Boldog Salkaházi Egyházi Iskolából harminchárman kérték a szentség felvételét.

 

Az ünnepség kezdetén a szülők nevében Szalontay Zita, hitoktató tanárnő és férje Szalontay László köszöntötte mindkét nyelven az érkező főpásztort:

Excellenciás Érsek atya! Az életben vannak pillanatok, amikor mint szülők jobban tudatosítjuk, hogy lehetőségeink végesek. Vannak helyzetek, amikor az öröm, illetve a fájdalom átélésére egyedül nem vagyunk elegendőek.

            Ez a nap is ilyen. Gyermekeink az Egyház előtt, az Egyházban, az Egyház által a felnőttség jeleként megjelöltetnek az összetartozás eltörölhetetlen jelével.

Örülünk, hogy ez az aktus az Ön közreműködésével történik.

Imáinkkal ebben a szentmisében is segíteni akarunk Önnek bő áldást kérni csemetéinkre, hogy ez az ünnep a Krisztussal és az Ő Egyházával való megerősödés és ne pedig az Istentől való elválás eseménye legyen.

Excellenciás Érsek Úr! Örülünk, hogy ismét köztünk van! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

A szentmisében Szalontay Ábel és Wieszer Rebeka olvasták a napi szentírási részleteket, az ünnepség végén két újonnan megbérmált – Pillár Tamás, magyarul és …….Rebeka, szlovákul mondott köszönetet:

Főtisztelendő Érsek atya és főtisztelendő Helynök úr!

Köszönjük a Gondviselésnek, hogy a felnőtté válásunk idejében megkaptuk a Szentlélek segítségét.

Köszönjük, hogy ezt az ajándékot valódi apostolutód által kaptuk. 

Köszönjük, hogy mindezt az anyanyelvünkön kaptuk.

Adja Isten, hogy életünk méltó bizonyítéka legyen hálánknak azok iránt, akik segítségünkre vannak felnőtté válásunkban.

Tiszteletünk és hálánk jeléül, fogadják tőlünk ezeket a csokrokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

Valóban, csak kívánni lehet, hogy a sok jó feltétel, vágy és kívánság fokozatosan valóra váljon.

 

A szentmise befejeztével a nyugalmazott érsekfőpásztor meglátogatta a közeli Szent Erzsébet Idősek Otthonában régi paptárs ismerősét főtisztelendő Stász Dezső, Máté atyát és nagytiszteletű Gyüre Zoltán, ny. református lelkipásztort.

 

A templom virágdíszítését ez idén a Flóra cég vállalta és adott ünnepi ebédet az érsekfőpásztornak és kíséretének, amiért ezúton is nagy köszönet és hála.

 

Természetesen köszönet és hála illet mindenkit, akik bármilyen módon hozzájárultak az ünnepség méltóságteljes megünnepléséhez. A hitoktatókat és az animátorok azonban megkülönböztetett hála illeti, mert nélkülük csak puszta külsőség lett volna az egész ünnepség.

 

FOTÓgaléria itt

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Hírek
Bérmálkozás – 2018
|
Készítette: romkat.sk
|