Hornyák Péter atya köszöntése

Gábor Bertalan | 6.6.2018

 

A szepsi római katolikus templomban 2018. június 5-én ünnepelte házasságkötése és pappá szentelésének 45. évfordulóját főtisztelendő Hornyák Péter, nyugalmazott görög katolikus parókus. A kapott kegyelmekért a kassai esperesi körzet papjaival, a város és a környék híveivel adott hálát, de eljöttek köszöntésére a Közép-Szlovákiában élő hívek egy csoportja is, hogy köszönetet mondjanak vele és érte a gyóntatásban kapott kegyelmekért.

 

Egyházközségünket a káplán atya és esperes-plébánosunk képviselte, aki köszöntőjében felidézte az 1968-as eseményeket, amikor diákként részt vett Kassán a 18 évig elnémított, de a kassai görög katolikus templomban újból megszólaló egyházi liturgián. Ki gondolta volna - mondta - hogy 50 év után egy tovább éneklő közösség újraéledésének leszünk a tanúi ott, ahol erre hosszú időn át nem volt lehetőség? Beszédében megköszönte Dana asszony állhatatosságát is, aki papférje mellett szerető feleségként és anyaként hűségesen szolgált, elősegítve ezzel az evangélium jó hírének hatékony terjesztését.

 

Isten áldása kísérje a jubiláló házaspárt, a papot, az érte és vele imádkozó hívek sokaságát.

 

VIDEÓ itt:

 

 

   

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Hornyák Péter atya köszöntése
|
Készítette: romkat.sk
|
close