A 189. Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Gábor Bertalan | 13.6.2018

 

2018. június 13-án a bodollói Sarlós-Boldogasszony filiális templomban megtartott fatimai engesztelő imatalálkozó főcelebránsa és ünnepi szónoka Dr. Herdics György, habilitált egyetemi docens, rendkívüli egyetemi tanár, a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola dunaszerdahelyi kihelyezett tagozatának igazgatója, a Varsói Egyetem prorektora, a Remény főszerkesztője volt, akivel együtt koncelebrál: Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apát és Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános. Orgonált és az énekeket Bányász Emőke, okleveles kántor vezette. A Mária Rádió élőadását technikailag Cehelnik István és Simko Imre önkéntesek vezették. 

 

Az ünnepséget megtisztelte becses jelenlétével Nagy István a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont igazgatója és Iván László, az új iskolát építő Jövőért Alapítvány ügyvezető elnöke.

 

A jelenlevők, mivel június a papszentelések hónapja, megkülönböztetett örömmel mondtak köszönetet azért, hogy Kassán Bernard Bober érsekfőpásztor megbízásából, Marek Forgáč segédpüspök 6 akolitust diakónussá, 8 diakónust maga az érsekfőpásztor szentelt pappá. Köszönetet mondtak, hogy a szentelendők meghallották és elfogadták az Úr hívását, kilépve önmagukból, emberi biztonságukból - egy nagy kalandra vágyva - egészen ráhagyatkoztak Istenre.

 

Hálával imádkoztak az egyházközség diakónusáért, Schmotzer Péter diakónusért, akit a megyésfőpásztor a kassai Szent Erzsébet székesegyházban szentelt pappá. Első szentmiséje június 17-én, vasárnap volt a Szepsi plébániatemplomban.  

 

A zarándokok hálát adtak azért is, hogy 60 évvel ezelőtt – 1958. június 29-én igent mondott a meghívásra Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apát is, aki július 1-jén mutat be hálaadó szentmisét itt a Bodollói templomban.

 

Imádkoztak, hogy papjaink Jézus Szíve szeretetének továbbra is különös jelei és eszközei legyenek és maradjanak.

Segítsen őket a Szentlélek megérteni, hogy:

  • egy tekintéllyel bíró, de alázatos szolgálatra lettek kiválasztva és felszentelve,
  • szolgálatuk, ami teljes hűséget igényel, nélkülözhetetlen az Egyház és a világ számára,
  • s a gondos lelkipásztori képzés mellett fontos a „szív tudománya” is, ami viszont csak akkor valósul meg, ha továbbra is az Úrral együtt „szív a Szívben” élnek.

 

Imádkoztak azokért is, akiknek más hivatást adott az Isten. Örülünk az új mérnököknek, pedagógusoknak, orvosoknak és minden diplomát, érettségit és szakbizonyítványt szerzett testvérünknek is. Életük szolgálja Isten dicsőségét, az Egyház javát, népünk boldogulást és lelkük üdvösségét határon innen és határon túl!

 

Imádkoztak a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont mihamarabbi felépítéséért Szepsiben és azért is, hogy mindig legyen benne elegendő evangéliumi értéket óvó, védő és élő tanár és diák. A gimnázium első osztályába 8 diák jelentkezett. Ahhoz, hogy osztály nyílhasson, szükség lenne még egy diákra.

 

A szentmise végén Király Antal, az egyháztanács kurátora mondott köszönetet és fejezet ki háláját mindenekelőtt Dr. Herdics György prorektor, tanárnak, hogy meglátogatta a keleti végeket és 27 éve ő is megpecsételve az Úr hívását, készen áll Isten szent népének sokoldalú szolgálatában. Spektábilis Prorektor úr - mondta a kurátor - köszönjük nélkülözhetetlen szolgálatát az oltárnál, a szószéken, a katedrán és a sajtóban. Köszönjük, hogy szent konoksággal ragaszkodik a gyökerekhez, ápolja a hajtásokat, óvja és védi az elesetteket. Életére ezúton is kérjük Isten bőséges áldását. További imánkról biztosítjuk Önt és minden felszenteltet.

 

Az ünnepi főcelebráns megköszönte a kedves meghívást és a nagyszerű lehetőséget: építeni az egységet, az összetartozást, erősíteni a felelősségtudatot hitünkért, kultúránkért, anyanyelvünkért. Adja Isten – mondta - hogy a jövőben gyakrabban találkozzunk, és kihasználva a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tanítási lehetőségének bővítését, az óvodai, alapiskolai és gimnáziumi oktatás és nevelés mellett főiskolai végzettséget is biztosíthassunk a jövő nemzedékének – anyanyelven, magyarul.

 

Mivel június 13. Szent Antal apát liturgikus emléknapja is, ezért a prorektor az ünnep kapcsán köszöntötte Király Antal mérnököt, a bodollói egyháztanács kurátorát. Megköszönte hűséges szolgálatát a családban, az egyházközségben és a közéletben. Jókívánságához a jelenlevők is örömmel csatlakoztak. Isten éltesse az ünnepeltet erőben, egészségben szerettei és rábízottai körében.

 

 

 

Ma 11.5.2021 van, névnapját unnepli Ferenc, holnap Pongrác.
Gratulálunk!
Hírek
A 189. Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|
close