Ezüstmise Királyhelmecen

Gábor Bertalan | 20.6.2018

 

 

2018. június 19-én ünnepelte pappá szentelése és első szentmiséje 25. évfordulóját Dr. Rebres Mihály, királyhelmeci plébános, aki 1993. június 19-én mutatta be első szentmiséjét Nagykaposon.

 

Életmottóját a Második Törvénykönyvből választotta: „Később a pusztában is láttad, hogy az Úr, a te Istened hordoz, mint gyermekét az egész úton, amelyet megtettetek, amíg ide értetek” (2 Törv 1,31).

 

Amikor egy-egy meghívott elindul, egyik sem ismeri életútja állomásait, de reméli, hogy az, aki meghívta és küldi vele lesz. Nemcsak mellette, hanem benne és érte, mert Ő a láthatatlan Isten, aki látható lett Fiában, Jézus Krisztusban, Máté evangélista szerint: „Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: Vegyétek és egyétek, ez az én testem! (Mt 26,26)”.

 

Kezébe vette, megáldotta és megtörte. Három szó, ami nemcsak a kenyérre, de a szavakat kimondó papra is érvényes: kezébe vett, megáldott és megtört.

 

Az idén a szűkebb pátriában a következő kerek jubilánsokat köszönthetjük: A gyémántmisés Bartal Károly Tamás – jászóvári emeritus apát urat, aki 60 éve szolgál az Úr szőlőjében. Bartko Elek, somodi plébánost, címzetes esperest, Stász Dezső Máté, nyugalmazott plébánost és Hornyák Péter, nyugalmazott görögkatolikus parókust, akik 45 éve mondtak igent a meghívásra.

 

Dr. Szalay László, nagyidai plébános 33, Pásztor Zoltán, püspöki helynök 30, Susko Mihály, nagykaposi esperes – plébános, Makovics István, bodrogszerdahelyi plébános, Böőr Roland, radi plébános 20, Sabo József, battyáni plébános, Dr. Száraz János, buzitai plébános, esperes helyettes 15, Takács Dénes, jánoki plébániai kormányzó 5 éve szolgálja hűséggel Isten népét.

 

Adja Isten, hogy egyházunk minden papja szüntelenül tudatában legyen, hogy nem akárki, de az Úr vette kezébe, Ő az, aki megáldotta, Ő az, aki megtöri.

 

Adja Isten, hogy egyházunk minden híve tudatában legyen annak, hogy papjainkat az Úr - népe miatt vette kezébe, népe miatt áldotta meg és népe miatt töri meg.

 

Adja Isten, hogy papjaink sorát újak kövessék, akik népünkből, népünkkel és népünkért készek az Úr kezére bízni önmagukat, hogy megáldassanak és megtöressenek.

 

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Ezüstmise Királyhelmecen
|
Készítette: romkat.sk
|
close