Hálaadó szentmise Tornán

Gábor Bertalan | 25.6.2018

 

2018. június 16-án, szombaton a 10 órás szentmise keretében az egri bazilikában Ternyák Csaba egri érsek Pintér Bálint, Soltész Ádám, Resch András és Resch Tamás V. éves papnövendékeket diakónussá, Czókoly Sándor és Drahos Dávid diakónusokat pappá szentelte.

Drahos Dávid egy lap interjúban így vallott önmagáról: 

„25 éves vagyok, Forróról származom. Ez a falu a szülőfalum, itt nőttem fel húgommal együtt. Középiskolába Miskolcra a Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziumba jártam. Kollégiumban a Kelemen Didák Minorita Kollégiumban éltem, amely a hivatásom szempontjából meghatározó volt. Gyermekkoromban vallásos nevelésben részesültem, sokszor ott álltam az oltár mellett ministránsként; a miskolci kollégiumban is megtaláltam az utat az oltár szolgálathoz. A fordulópont az volt az életemben, amikor elkezdtem járni a plébánián egy ifjúsági csoportba. Nagyon jó volt megtapasztalni, hogy vannak más fiatalok rajtam kívül, akiket szintén vonz, hogy a Jóistent minél jobban megismerjék.

A hivatás gondolata mégsem ekkor, hanem később, 16 évesen egy ifjúsági táborban fogalmazódott meg bennem, amely szép, ugyanakkor hihetetlen és megrázó is volt. Ehhez hasonló gondolatok járhattak a fejemben: „Én pap? - Az nem lehet! De hát én mérnöknek készülök...” A táborból tele kérdésekkel mentem haza és Isten nem hagyta válaszok nélkül kérdéseimet.

A szemináriumi éveimben megtapasztalhattam az Isten szeretetét és gondoskodó jóságát. Az Istennek egy ilyen gondosodása volt az is, hogy a miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban egy évet dolgozhattam, mint iskolalelkészségi munkatárs és kollégiumi nevelő. Hálás vagyok a jezsuitáknak, a tanároknak és a diákoknak, hogy ezt az egy évet velük tölthettem.

Papi jelmondatom: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek” (Jn 21,17).

Hálával tekintek vissza a mögöttem álló 7 évre, amelyben megtapasztalhattam nemcsak az Isten szeretetét és gondoskodását, hanem minden emberét, aki mellettem állt imával, segítséggel, bátorítással és útmutatással. Életükre Isten bőséges áldását kívánom!”

Dávid atya diakónusi szolgálatának egy idejét Tornán töltötte. 2018. június 24-én azért jött ide, hogy itt is hálát adjon és megkapó egyéniségével, szavával és példájával buzdítson és bátorítson másokat is keresni és megtalálni Isten tervét.

Az ünnepi szentmise befejeztével Dr. Juhász Attila, tornai plébános, főiskolai tanár megáldotta Boldog Salkaházi Sára mellszobrát, Lukács János alkotását. A plébános szentbeszédében és a szobor avatásakor egyaránt örömét fejezte ki, hogy Sára testvér életműve a szűkebb pátria papjai, művészei és alkotói révén tovább él, gyarapszik és fejlődik. Örvendetes tény, hogy az evangéliumi értékek melletti elköteleződés elevenen él ezen a tájon is.

Köszönet és hála illet mindenkit, aki tudatosan igyekszik viszonozni Isten szeretetét, mert aki őszintén szereti Istent, az a másikat is helyesen és jól szereti. Az ilyen magatartás a Krisztus-követés nagyon kívánatos és értékes módja. Adja Isten, hogy a követők száma a jövőben se csökkenjen.

    

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Hálaadó szentmise Tornán
|
Készítette: romkat.sk
|
close