Ökumenikus istentisztelet

Gábor Bertalan | 2.7.2018

 

 

Már hagyománnyá vált, hogy a Szepsi Kulturális Napok keretében ökumenikus istentiszteletre kerül sor az amfiteátrumban. Az idén - a református és a római katolikus tagjai gyűltek össze, hogy közösen adjanak hálát a hit kegyelméért és imádkozzanak a tanúságtevés bátorságáért és hitelességéért.  

 

A lelki találkozó kezdetén Bányász Emőke, okleveles kántornő vezetésével a közismert Jézus Szíve ének (155. A.) csendült fel: Jézus Szíve szeretlek én – segíts át az élet tengerén – ha vihar kél fejem felett, legyen oltalmad szelíd szíved – minden veszélyt elűz egy mosolyod – lelkem megnyugszik – ha veled vagyok – Jézus Szíve szeretlek én – segíts át az élet tengerén.

 

Majd az evangélium szent János könyvéből (Jn 7,37-38). Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: „Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.”

 

Mindkét lelkipásztor – Gábor Bertalan és Molnár Árpád az élő víz fontosságára és annak fogyasztására buzdított, hogy a bensőből fakadó tanúságtétel ne szép szavakban, de cselekedetekben váljon nyilvánvalóvá.

 

Ferencz Attila és Szalontay Ábel a közösség imáját így kötötte csokorba:

 

1. Mennyei Atyánk, Szent Lelked ereje által, tégy bennünket egy testté Jézus Krisztusban.

Nép: Kérünk téged, hallgass meg minket.

 

2. Adj világos látást és bölcs szívet a népek és az országok vezetőinek, hogy kormányzásukkal az igazságosságot és a békességet munkálják.

Nép: Kérünk téged, hallgass meg minket.

 

3. A felnövekvő nemzedékért, a gyermekekért és az ifjúságért könyörgünk, hogy a keresztény hit és bizalom bátorságával nézzenek szembe a jövővel, és hálás örömmel fogadják életüket.

Nép: Kérünk téged, hallgass meg minket.

 

1. Pane, ty si povedal, že si Cesta. Pomôž nám, aby sme už viac nekráčali bok po boku ľahostajne, ale nech nás rôzne tradície vedú k vzájomnému obohateniu v plnom spoločenstve, o ktoré sa usilujeme.

Ľud: Prosíme ťa, vyslyš nás

 

2. Pane, ty si povedal, že si Pravda. Urob nás pozornými ku tvojej pravde, lebo iba tak môžeme byť pripravení počúvať, čo dnes Duch hovorí cirkvám.

Ľud: Prosíme ťa, vyslyš nás

 

3. Pane, ty si povedal, že si Život. Veď nás, ktorí máme krstom v sebe život, aby sme našli tú jednotu, ktorá nám dá tvoj život v jeho plnosti.

Ľud: Prosíme ťa, vyslyš nás

 

A Miatyánk közös imádsága után a gyülekezet a református énekeskönyvből énekelte a Vezess, Jézusunk kezdetű éneket:

 

Vezess, Jézusunk, S véled indulunk. 
Küzdelemre hív az élet, 
Hadd kövessünk benne téged; 
Fogjad a kezünk, Míg megérkezünk.

Adj erõs szívet, Hogy legyünk hívek. 
És ha terhet kell viselnünk, 
Panaszt mégsem ejt a nyelvünk; 
Rögös bár utunk, Hozzád így jutunk.

Sebzett szívünk majd Mikor felsóhajt, 
Vagy ha másért bánat éget, 
Adj türelmet, békességet, 
Reménnyel teli Rád tekinteni.

Kísérd lépteink Éltünk végéig, 
És ha roskadozva járunk, 
Benned támaszt hadd találunk, 
Míg elfogy az út S mennyben nyitsz kaput.

 

Az ünnepi istentisztelet áldásosztással zárult, majd a hagyományokhoz híven Vranai Klára, a városháza irodavezetője átvette az istentisztelet egyik gyertyáját, jelezve, hogy városunkban minden Krisztusban hívőnek kedves kötelessége megszívlelni és megélni az Úr Jézus szavait: 

16Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van (Mt 5,16).

 

Záróénekként 143. B. éneket énekeltük: Béke Fejedelme, szentséges Istenünk, Úr Jézus szent Szíve, békéért esdeklünk. Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak.

     

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Ökumenikus istentisztelet
|
Készítette: romkat.sk
|
close