A júliusi Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Gábor Bertalan | 14.7.2018

 

2018. július 13-án a Bodollói Sarlós-Boldogasszony filiális templomban immár 190. alkalommal tartottunk engesztelő imatalálkozót. A szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka – főtisztelendő Dr. Fóthy Zoltán, nagysallói plébános atya volt, akivel együtt misézett: főtisztelendő Bartal Káoly tamás, jászóvári emeritus apát úr, Gábor Bertalan esperes – plébános. Orgonált és énekeket vezette Bányász Emőke, okleveles kántor. A Mária Rádió technikai munkatársai – Cehelnik István és Simko Imre önkéntesek voltak.

A szentmisét – amelynek közvetítését Simko Ilona, a rádió önkéntese vezetett fel - az imát kérők szándékára volt bemutatva. A zarándokok számos kérést fogalmaztak meg. Mivel felolvasásuk több időt vett igénybe, ezért hangzottak el a rádióközvetítés előtt. Hisszük és valljuk, hogy a szentmisének végtelen értéke van, ezért hatékonysága felől senkinek se legyen kétsége – mondta. Mindenki annyi kegyelmet nyer és kap, amennyire készségessé teszi önmagát a kegyelem befogadására. Ezt segítette elő a közös rózsafüzér imádság, önmagunk felajánlása és engesztelés a bűnökért, amelyeket Isten szeretete, embertársaink és önmagunk ellen elkövettünk. A rózsafüzér után először önmagunk felajánlása volt, majd a Szentségimádás alatt engesztelés és a közös ima a 2020-ban megtartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sikeréért.

A szentmise kezdetén Gábor Bertalan, esperes plébános üdvözölte és köszöntötte az egybegyűlteket.

Főtisztelendő Atyák! Kedves hívek és rádióhallgatók határon innen és határon túl! Ismételt tisztelettel és szeretettel üdvözlöm és köszöntöm kedves Mindnyájukat. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm főtisztelendő Dr. Fóthy Zoltán plébános atyát, a szent teológia doktorát, aki ma azért jött közénk, hogy velünk együtt és értünk imádkozzon és engeszteljen.

2018. július 7-én Ferenc pápa a keleti egyházak vezetőivel találkozott az olaszországi Bariban, ahol a megjelentekkel együtt a békéért imádkozott. Leonardo Sandri bíboros a Keleti Egyházak Kongregációjának prefektusa ezzel kapcsolatban a következőket nyilatkozta: Hogy miért éppen Barit választották a találkozó színhelyéül? Azért, mert a Bari székesegyházban őrzik Szent Miklós ereklyéit, ezért a katolikusok és az ortodoxok egyaránt előszeretettel keresik föl Szent Miklós városát, hiszen a mürai püspök keleten és nyugaton is nagy tiszteletnek örvend. Emellett Bari őrzi az Úti Boldogasszony ősi ikonját, amely előtt szentmisét mutattak be a székesegyház kriptájában.

 

Az első századokat idéző szentkép előtt misézni – hangsúlyozta a prefektus – különös élmény volt, mert az igazi ökumenizmusról tanúskodott. Az ikonon – ugyanis - a Szűzanya - kezének mozdulatával - a pápának, a pátriárkának, mindenkinek utat mutat: Íme, az út - Jézus Krisztus. Akkor vagyunk Jézus Krisztus igazi követői, ha igéit hallgatva, tanítását nemcsak szóval, hanem életünkkel is megvalljuk.  Ez a valódi ökumenizmus.

 

Imádkozzunk mi is közösen, hogy a Szűzanya Fatimai jelenésének üzenetét megértsük: Isten igéjét hallgatva - evangéliumi értékrendről - ne csak szóval, de életünkkel is tanúskodjunk. Amennyiben ezt nem tettük, elhanyagoltuk, mellőztük vagy könnyelműen vettük – tartsunk ma is őszinte bűnbánatot és higgyünk az evangéliumban. 

 

A szentmise végén Ing. Király Antal, az egyházközség főkurátora mondott köszönetet. Főtisztelendő Atyák – kedves hívek és rádióhallgatók határon innen és határon túl! Tisztelettel közöljük kedves Mindnyájukkal, hogy itt Bodollón vasárnap reggel 8:00 órakor lesz a szentmise. Szombaton délután 3 órakor a jászóvári apátsági templomban a koronaőrök jelenlétében tiszteletünket tehetjük a magyar szentkorona mása előtt. Amint tudjuk a Szent Korona a maga mivoltában múltjával és szakrális tartalmával Európa legrégebbi, ezeréves koronázási jelvény-együttese. Ennek a másolata lesz látható a hétvégén az apátsági templomban. Vasárnap - ugyancsak az apátsági templomban - 11.00 órai kezdettel hálaadó gyémántmise lesz. Főtisztelendő Bartal Károly Tamás a jászóvári premontrei prépostság nyugalmazott apátja - pappá szentelésének 60. évfordulóján - hálát ad a kapott kegyelmekért. Minden érdeklődőt – határon innen és határon túlról - tisztelettel és szeretettel hív és a vár a rendezőség.

 

Főtisztelendő Zoltán atya! Az 1848-1849-es szabadságharc egyik dicső csatája zajlott le Nagysallóban. 1849. április 19-e aranybetűkkel került be népünk történelmébe. Ez volt a dicső tavaszi hadjárat egyik leghíresebb csatája. Görgey tábornok és Klapka György vezetésével győzelemre került sor az akkori függetlenségi harcokban.

 

Napjainkban a bűnök sokaságának függősége veszélyezteti az emberek ideig tartó és örök boldogságát. Ezt a harcot Urunk Jézus Krisztus, helyettük és értünk már megharcolta. Ő legyőzött minden bűnt és minden halált. Vele egyesülve miénk lehet minden győzelem. Miénk lehet – ha egységben maradunk Vele.

 

Köszönjük becses ittlétét közöttünk. Köszönjük buzdító szavait. Adja Isten, hogy a Szűzanya közbenjárására és bátorítására merjük felvenni a harcot a Sátán minden incselkedése, csábítása és kísértése ellen. Tisztelettel kérjük - a híres csata helyén olykor imádkozzon értünk is, hogy a bűn elleni csatában kedvünket ne vesszük, és a végsőkig kitartsunk amellett, aki legyőzte a bűnt és újjáteremtette az életet.

 

Fogadja tőlünk a megbecsülés virágszálait – Dicsértessék a Jézus Krisztus!

   

Ma 11.5.2021 van, névnapját unnepli Ferenc, holnap Pongrác.
Gratulálunk!
Hírek
A júliusi Fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|
close