Boldoggá avatás Kassán

Gábor Bertalan | 1.9.2018

 

 

Amint arról már beszámoltunk, a Szentatya, Ferenc pápa ez év március 6-án fogadta Angelo Amato bíborost, a Szentek Ügyei Kongregációjának akkori prefektusát, és engedélyt adott tizenhárom dekrétum közzétételére. Köztük elismerte a szlovákiai Anna Kolesárová vértanúságát, akit a hit iránti gyűlöletből gyilkoltak meg 1944. november 22-én.

Anna Kolesárová 1928. július 14-én született Ung-viszokán (Vysoká nad Uhom). Édesapja szigorú, de igazságos ember volt. Édesanyját korán, tizenhárom éves korában elvesztette, így ráhárult a házimunka, és gondoskodnia kellett idősebb testvéréről, Michalról is. Ung-Viszoka, egy közepes nagyságú falu a nagymihályi járásban, nem messze Nagykapostól.

Anna nagyon egyszerű körülmények között élt. Rendszeresen részt vett a szentmiséken és az ájtatosságokon, örömmel járult a szentségekhez. Szombatonként kortársaival együtt imádkozták a rózsafüzért.

Érdemes kiemelni, hogy a falu 1938-tól 1945-ig az akkori Magyarországhoz tartozott. 1944-ben a Vörös Hadsereg magyar felségterületre lépett. A hadsereg első csapatának megérkezése előtt a családok többsége a házakból a pincékbe menekült. Hiteles feljegyzésekből tudjuk, hogy ezt tette Ján Kolesár családja is: az apa, Michal, a fia, és leánya, Anna. Velük volt még Ladislav Pišný a feleségével, Annával, a szomszéd Andrej Kontra és hétéves leányuk, Maria Kontrová, valamint Ján Hruška a feleségével.

1944. november 22-én a Vörös Hadsereg egy részeg katonája rátalált a folyosóról nyíló pincebejáratra – olvasható a faluból származó P. Michal Potocký jezsuita atya visszaemlékezésében. Az apa a katonát meglátva szólt a lányának: „»Menj, adj neki valamit enni, bizonyára éhes«. A tizenhat éves Anna, aki hetek óta édesanyja fekete ruháiba öltözve járt, hogy ezzel is álcázza fiatalságát, az édesapja parancsára felment a konyhába, ahol a katona molesztálni kezdte, és tisztátalan cselekedetre akarta kényszeríteni, de ő kitépve magát karjai közül, visszafutott a pincébe. A felbőszült katona azonban utána ugrott, ráemelte puskáját, és rákiáltott. »Vagy nekem adod magad, vagy menj, és búcsúzz el a rokonaidtól!«  

Ő erre így felelt: »Rendben, habár fiatal vagyok, Istennek ajánlom magam.« »Búcsúzz el az apádtól!« – szólt rá a katona, mire Anna felkiáltott: »Apácska, Isten veled! Jézus, Mária, József!«  Erre a katona beváltotta fenyegetését, és két golyóval agyonlőtte.

A front miatt a tetemet egy csűr ajtajának a deszkáiból készült koporsóban elföldelték. A temetési szertartást csak 1944. november 29-én végezte el Anton Lukáč, az ungpálóci plébános, az ungvári esperesség akkori általános helynöke, aki a halotti anyakönyv megjegyzés rubrikájába ezt írta: „In tempora belli a rusico milite occisa. Hostia sanctae castitatis”, azaz: „A háború idején egy orosz katona ölte meg. A szent tisztaság áldozata.”

Ugyanő számol be részletesebben az eseményről az ungpálóci plébánia krónikájában. A történet hitelességét öt szemtanú bizonyította saját kezű aláírásával. A plébános feljegyzése szerint Annát hőstettében az Eucharisztikus Krisztus erősítette meg. Röviddel halála előtt ugyanis meggyónt és megáldozott.

A főegyházmegye nagy izgalommal és sok-sok munkával készült az ünnepségre.

Augusztus 31-én, Kassán a Szent Erzsébet székesegyházban esti virrasztás kezdődött.

17:15 – rózsafüzér

18:00 órakor szentmise

19:30 – irodalmi, zenés áhítat

21:15 – Szentségi áldás

Szeptember 1-jén az ünnepség színhelyét a Lokomotív stadiont reggel 6:00 órakor nyitották.

7:00 órakor Reggeli dicséret kezdődött

8:00 órakor ismét irodalmi zenés áhítat

9:00 órakor rózsafüzér imádság

Az ünnepi szentmise a pápai legátus, Giovanni Angelo Becciu, bíboros, a Szentek Ügyei Kongregációja prefektusának vezetésével 10:00 órakor kezdődött, mintegy 25.000 hívő, 30 püspök, 600 pap és 550 önkéntes részvételével. A legátus prefektusi szolgálatának ez volt első boldoggá avatás. Az ünnepség végén bizalmasan meg is jegyezte, hogy prefektusi szolgálatát Anna vértanú oltalmába ajánlotta. Elmélkedésében örömmel adott hangot annak a ténynek, hogy Anna vértanúságában sok mai fiatal felfedezte a Krisztus iránti hűséges szeretet szépségét és értékét.   

 

Erdő Péter bíborost, Snell György, segédpüspök, Ternyák Csaba egri érseket, Galo Gábor, ifjúsági referens képviselte. Az ünnepségen részt vett Orosz Atanáz görögkatolikus püspök is Miskolcról és sok más hazai és külföldi püspök és pap.

12:30-kor – Öröm koncert címmel újabb zenés áhítat volt.

15:00 órakor az Isteni irgalmasság rózsafüzérét imádkozták az egybegyűltek.

Vasárnap szeptember 2-án a székesegyházban Bernard Bober érsek-metropolita ünnepélyesen elhelyezi az új boldog ereklyéjét és meghirdeti a Szent három kassai vértanú emlékévét, mivel jövőre emlékezünk vértanúhaláluk 400. jubileumára.

Ung-viszokán a hálaadó ünnepi szentmise szeptember 30-án lesz 10:00 órai kezdettel, ugyancsak Bernard Bober érsek vezetésével.

 

Anna boldoggá avatásával elégtételt kapott sok-sok ezer és tízezer leányunk és asszonyunk, akik a háború alatt megbecstelenítést voltak kénytelenek elviselni. Anna oltárra emelése megbecstelenített asszonyaink és leányaink oltárra emelése is! Áldozatuk nem volt hiábavaló. Sokuknak ugyan nem jutott osztályrészül testük - lelkük tisztaságának megőrzése. Ám - Isten különös kegyelméből - Annának ez sikerült. Az ő áldozatához csatlakozhat mindenki, akit hasonló bántalom ért. Anna győzelme, sokak győzelme is. Természetesen nem feledve, hogy Anna győzelmi erejének forrása Krisztus, aki a bűnbánat és az eucharisztia szentségében kínál megerősítést minden rászorulónak.

Aki Királyhelmec felől Nagymihály felé utazik egy kis kitérővel Pálócról jobbra térve néhány kilométer után Viszokára jut, ahol erőt, bátorítást és kitartást nyerhet a tisztaság megőrzéséért végzett küzdelmében.

 

A Szentatya szavai 2018. szeptember 2-án, az Angelus elimádkozása után: 

Kedves testvéreim!

Tegnap Kassán (Szlovákiában) boldoggá avatták Anna Kolesárová szűz és vértanút, akit azért öltek meg, mert ellenállt annak, hogy megbecstelenítsék. Hasonlóan a mi olasz Maria Gorettinkhez. Ez a bátor lány segítse a keresztény fiatalokat, hogy szilárdak maradjanak az evangéliumhoz való hűségben akkor is, amikor árral szemben kell haladniuk és saját bőrüket kell vásárra vinniük. Tapsoljuk meg Boldog Anna Kolesárovát!

 

FOTOalbum

Anna Kolesarova

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Boldoggá avatás Kassán
|
Készítette: romkat.sk
|
close