192. engesztelő imatalálkozó Bodollón

Gábor Bertalan | 13.9.2018

2018. szeptember 13-án a Fatimai engesztelő imatalálkozó főcelebránsa Veress Zoltán, homrogdi plébános, címzetes esperes volt, akit a rábízott hívek egy csoportja is elkísért az imatalálkozóra. A szentmisét a Mária Rádió élőben közvetítette. A szentmise a kért szándékokra volt bemutatva. Zoltán atyával együtt misézett, Bartal Károly Tamás, emeritus jászóvári apát, Tóth István, hidvégardói plébános, Hornyák Péter nyugalmazott görög katolikus parókus, Karch Krisztián, szepsi káplán és Gábor Bertalan, esperes-plébános.

Simko Ilona a szentmise előtti rádiós felvezetőben többek között elmondta: A tavaly elhunyt Carlo Caffara, olasz bíboros, Bologna, nyugalmazott érseke, egy alkalommal az újságírónak arra a kérdésére, hogy a ma emberének mi a fatimai jelenések üzenete, a bíboros a következőket válaszolta:

„Számomra Fatima újszerűsége a következő: Fatimában a Szűzanya prófétai módon szólalt meg. A többi jelenésnél túl, itt nemcsak arra buzdított, hogy: tartsatok bűnbánatot, imádkozzatok, mondjátok meg a papoknak, hogy a jelenés helyén építsenek egy kápolnát... Fatimában a Szűzanya előrevetítette az eseményeket, mintegy újból belépett az emberi történésekbe és megmagyarázta azokat. Ezt azelőtt nem tette”.

Caffarra bíboros szavaihoz kapcsolódik az a tény is, hogy II. János Pál pápa 1981. május 13-án, az ellene elkövetett merénylet napján, a szokásos szerdai általános kihallgatás végén kívánta volna bejelenteni egyrészt a Család Pápai Tanácsának megalapítását, illetve a Házasság- és Családtudományi Pápai Intézet létrehozását. Az előre megírt szövegben, amelyet a személyét ért terrorista merénylet miatt nem tudott felolvasni, többek között ez állt: „Elhatároztam, hogy a Pápai Lateráni Egyetemen, amely a pápa egyházmegyéje, nemzetközi Intézetet alapítok a házasság és a család tanulmányozására.(...) Az Intézet teológiai és lelkipásztori elmélkedéssel kíván hozzájárulni az egyház evangelizáló küldetéséhez, amely e nélkül alapvető segítségtől lenne megfosztva. Az Intézet lesz az a hely, ahol a hit fényében elmélyítik a házasságra és a családra vonatkozó igazságot, felhasználva a különböző embertudományok segítségét is”.

Ez a szöveg akkor nem hangzott el.  Az intézményt - a merénylet miatt - csak később hozták létre. Vezetője Carlo Caffara lett, aki később bíborosi kinevezést is kapott, és aki 2012. május 5-én, Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros születésének 120. évfordulójára emlékező szentmisében szentbeszédet mondott az esztergomi bazilikában, ahol a híveket a keresztény értékrend megőrzésére buzdította, egyben felhívta a figyelmet a földrészünket romboló erkölcsi magatartásra, illetve hangsúlyozta azoknak az értékeknek a megőrzését, amelyek nem képezhetik alku tárgyát.

A bíboros többek között ezt mondta: Mindszenty bíboros életének tanúságtétele legyen számotokra állandó figyelmeztetés és hatalmas bátorító erő, hogy ne fordítsatok hátat a Szent Istvántól eredő nemzetetek keresztény hagyományának! Történelmetek nagy eseményeit adjátok tovább, nemzedékről - nemzedékre, közöttük Mindszenty József bíboros vértanúságát, aki arról tett tanúságot, hogy minden ember személyi méltósága - sérthetetlen. Amikor üldözték és bebörtönözték, ő arról tett tanúbizonyságot, hogy nem szabad az életet választani azokkal az okokkal szemben, amelyekért érdemes élni.

Mindszenty bíboros hatalmas bátorító erő. Noha az ateista kommunizmus mára már meghalt, nem kevésbé romboló az az erkölcsi magatartás, amely ma Nyugat-Európában dívik, és amelyet különböző módon másokra kényszerítenek. A vértanú bíboros figyelmeztet bennünket lelkiismeretünk szavára, amely azt mondja, hogy vannak olyan erkölcsi igazságok és értékek, amelyekért késznek kell lennünk akár az életünket is odaadni, mert ha ezeket az értékeket az ember, vagy a nemzet elárulja, akkor önmagát árulja el, önmagát veszíti el”.

Kedves Hívek! Ilyen tanúságtételt láttunk a közelmúltban Kassán boldoggá avatott Anna Kolesárová, vértanú leány élete kapcsán is. Ugyanakkor tapasztaltuk napjaink ellenakcióit is.

Ki ne látná a családi eszménykép megkérdőjelezését? Ki ne látná a férfi és a nő kapcsolatának elferdítését? Ki ne látná a sokat emlegetett keresztény értékrend feladását és gyengítését a szűkebb pátriában is?

 Imádkozzunk, hogy továbbra is áldozatot tudjunk hozni a szeretet teljességében. Imádkozzunk, hogy Isten országa köztünk, bennünk és általunk egyre teljesebb legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

A szentségi áldás után Ing. Király Antal, így mondott köszönetet:

Kedves rádióhallgatók és kedves hívek határon innen és határon túlról. Köszönjük, hogy a Szűzanya kérésére ezt az estét is együtt töltöttük. Köszönjük, hogy kérésének eleget téve immár 192. alkalommal találkoztunk. Köszönjük, hogy életmagatartásunkkal önmagunk és embertársaink javát akarjuk szolgálni.

Köszönjük Veress Zoltán atya papi szolgálatát. Köszönjük, hogy székelyföld szülöttjeként régiónkban teljesít hűséges szolgálatot, Urunk, Jézus Krisztus, megváltó művének végrehajtásában, vagyis a lelkek, a nemzetek és a nemzedékek megmentésében. Köszönjük ezt a készséget, hogy ez által Isten országa egyre teljesebb lehet köztünk, bennünk és általunk.

Örömmel közöljük, hogy lelki találkozónkat október 13-án, szombaton a szokott időben, tehát félötkor tervezzük, amikor is megünnepeljük a bodollói találkozások 16. évfordulóját. Addig is legyünk egyek az ima, az áldozat és a szeretet szent szolgálatában.

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
192. engesztelő imatalálkozó Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|
close