Diáklátogatás a plébánián

Gábor Bertalan | 20.9.2018

 

A Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont IX. osztály diákjai Sára nővér és Ferencz Attila, hitoktató vezetésével meglátogatták a szepsi plébániát, ahol elbeszélgettek a helyi esperes-plébánossal.

 

A hitoktató bevezetésként elolvasott egy evangéliumi történetet (Jn 1, 35-51):

 

35Másnap ismét ott volt János két tanítványával együtt. 36Rátekintvén Jézusra, aki arra járt, így szólt: – Íme, az Isten Báránya! 37Meghallotta a két tanítvány, hogy ezt mondta, és követték Jézust. 38Jézus pedig megfordult, és amikor meglátta, hogy követik, ezt mondja nekik: – Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: – Rabbi – ami azt jelenti, mester –, hol laksz?39Jöjjetek, és meg fogjátok látni! – válaszolja. Elmentek tehát és meglátták, hol lakik, és aznap nála maradtak. Körülbelül délután négy óra volt.


40András, Simon Péter testvére volt az egyik azok közül, akik hallották, hogy mit mond János, és követték Jézust. 41Ő először testvérével, Simonnal találkozott, és így szólt hozzá:
Megtaláltuk a Messiást (ami azt jelenti: a Krisztust). 42És odavezette Jézushoz, aki rátekintve így szólt: – Te vagy Simon, János fia: Kéfás lesz a neved (ami azt jelenti: Kőszikla).


43Másnap [András] Galileába akart indulni, és találkozott Fülöppel. Jézus ennek ezt mondta:
Kövess engem! 44Fülöp pedig Betszaidából való volt, András és Péter városából. 45Fülöp találkozott Natanaellel, és így szólt hozzá: – Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a Törvényben, s akiről a próféták is írtak: Jézus az, a názáreti József fia. 46Natanael így válaszolt neki: – Ugyan jöhet-e valami jó Názáretből? – Jöjj és lásd! – mondta Fülöp.
47Amikor Jézus látta, hogy Natanael közeledik feléje, ezt mondta róla: – Íme, valóban egy izraelita, akiben nincsen álnokság. 48Natanael ezt mondta neki: – Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki: – Mielőtt Fülöp idehívott, amikor a fügefa alatt voltál, én láttalak téged. 49Natanael így válaszolt: – Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!
50Jézus így szólt: – Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Ezeknél nagyobb dolgokat fogsz látni. 51És ezt mondta neki: – Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felmennek és alászállnak az Emberfián.

 

A plébános a hallottak alapján örömét fejezte ki a diákok kíváncsi érkezése kapcsán, arra buzdítva őket, hogy érezzenek nagyobb felelősséget a kapott értékekért. Úgy éljenek és viselkedjenek, hogy mások is kedvet kapjanak az evangéliumi értékrend megélésére.

 

A rövid párbeszéd után a diákok belülről megszemlélték a plébániaépület hivatal-, és lakóterét, majd közösen elfogyasztották a frissítőt és átvonulva a templomba, a 2020-ban megtartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eredményességéért imádkoztak.

 

Reméljük a kezdeményezés a többi osztály részéről is követésre talál.

 

 

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Diáklátogatás a plébánián
|
Készítette: romkat.sk
|
close