Jubilánsok köszöntése

Gábor Bertalan | 30.9.2018

 

 

2018. szeptember 30-án az évközi idő 26. vasárnapján, a szentmise végén egyházközségünk esperes-plébánosa és hívei tisztelettel és szeretettel köszöntötték Nagytiszteletű Mgr. Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkipásztort 89. és Koleszár Tamás, fő-ministránst 25. születésnapján.

 

A fő-ministráns már hosszú éveken át hűséges oltárszolga. Amint ideje engedi, rendszeresen részt vesz a szentmiséken és a liturgikus cselekedeteken. Szívesen járul a szentségekhez is, ezzel is példát és bátorítást adva a fiatalabb generációnak.

 

A nagytiszteletű úr hasonlóképpen hűséges hallgatója a szentmiséknek, vagy a helyi tv-adás segítségével, vagy személyesen a sekrestyéből követi a liturgiát. A nyugalmazott lelkipásztor a szentmise végén pár szóval megköszönve a gratulációt, üdvözölte az egybegyűlt híveket, akiket a csönd hallgatására bátorított, mert a csöndben Istennel találkozunk - mondta. Azzal, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett minden embert, aki Vele legkönnyebben, de egyben a legnehezebben is a csöndben találkozhat. Zajos világunk ugyanis nem alkalmas erre, de aki rá szánja magát, megtapasztalja, hogy a csönd a bátor emberek kiváltsága, mivel a csönd válaszolja meg, hogy ki az Isten.

 

Isten éltesse az ünnepelteket.

 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Jubilánsok köszöntése
|
Készítette: romkat.sk
|
close