Elsőpénteki igeliturgia – 2018. október 5-én

Gábor Bertalan | 5.10.2018

 

 

A templomban ismét orgonajáték szólt felvételről. A tantestület, az intézmény növendékei, a szülők, az iskolabarátok és a hívek fokozatosan foglalták el helyüket a templompadjaiban. A becsengetés után, az ünnepi menet az oltárhoz vonult közben az iskola gyermekkórusa Szentlélek, úgy kérünk, szállj le ránk… kezdetű éneket énekelték.


A lelki találkozó kezdetén az iskola igazgatója többek között így köszöntötte az egybegyűlteket:

 

Kedves diákok, tantestületi tagok, szülők és iskolabarátok!

 

Az elmúlt iskolaévben minden hónap elején igyekezetünk rendszeresen találkozni itt Isten-házában, hogy útmutatást, erőt, kitartást, lelki, szellemi és testi egészséget kérjünk mindennapi életünkre. 

 

Ezt a hagyományt kívánjuk folytatni ebben az iskolaévben is. Holnap, október 6.-án a 13 aradi vértanúra emlékezünk, október 7.-én Rózsafüzér Királynőjének üljük az ünnepét, amelynek kapcsán október 18.-án, csütörtökön 9:00 órai kezdettel világszerte imádságra gyűlnek össze a gyerekek, hogy közösen imádkozzanak a világ békéjéért, azzal a reménységgel, hogy így is láthatóvá tegyék a békés jövő fontosságát. Mi is csatlakozunk a közös imához. Október 18.-án 9 órától közösen fogunk imádkozni erre a szándékra – itt a templomban.

 

Imádkozzunk tehát ismét közösen: minden diákért, növendékért, tanárért és nevelőért és azért a nagy felismerésért, hogy – Boldog Sára testvér példájára – Isten akaratát továbbra is felismerjük, és a nekünk szánt feladatot hűségesen elvégezzük. Legyünk szent jelek ebben a világban! Főleg itt a végvárakban, a peremeken, ahol ez hangsúlyosabb kötelességünk! Legyen bennünk továbbra is sorsközösséget felvállaló, áldozatkész lelkület! Életünk legyen csendes, alázatos visszhangja Boldog Sára testvér életmottójának: Alleluja! Íme, itt vagyok, engem küldj!

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsőség Jézus Krisztusnak! Áldás – békesség!

 

Az igazgató úr beszéde után következett az ige-liturgia, ami egy énekkel kezdődött:

 

Szeretet áradjon köztünk!
Szeretet gyúljon bennünk!
Szeretet töltsön el minket!
Add ezt nekünk, Urunk!
Hadd legyünk testvéri szívvel
mindnyájan egyek Benned!
Lobbantsa lángra szívünket szereteted!

 

A helyi esperes plébános megkezdte az istentiszteletet, üdvözölte az egybegyűlteket, majd lelkiismeretvizsgálatra és bűnbánatra buzdított, amit a közgyónás követett.

 

Ha visszaemlékezünk - mondta - az új iskolaév kezdetén azon a nagy kérdésen gondolkodtunk, hogy: miért is vagyunk a világban? Tamási Áronnal válaszoltunk, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.

 

Az ember ott van otthon, ahol nincs egyedül.

 

Igeliturgiánk kezdetén, a szent csendben, tekintsünk magunkba. Kérdezzük meg önmagunkat: Milyen világban akarunk élni? Kivel? Mit teszünk azért, hogy világunk szép és élhető legyen? Bizonyára, olykor-olykor, - de ezt mindenki maga tudja, hogy hányszor - elrontottuk, csúffá tettük környezetünket, kapcsolatainkat, barátságunkat Istennel és egymással, ezért most bánjuk meg bűneinket, lélekben kérjünk bocsánatot Istentől és egymástól.

 

Kérjük a Szentlélek segítségét is, hogy ezután a jót jobban felismerjük. Imádkozzunk, hogy Isten segítségével és egymás támogatásával a felismert jót meg is tudjuk valósítani.

 

Napi könyörgés és olvasmányok után rövid homília következett arról, hogy az Úr Jézus jajt kiáltott azokra, akiket elvakított a gőg, és elutasították az evangélium üzenetét. Fontos, hogy mi itt a végeken komolyan vegyük Isten szavát.

Homília után következtek az egyetemes könyörgések a kilencedik osztályos diákok közreműködésével, majd közösen elimádkoztuk a Miatyánkot és az Üdvözlégy Máriát.

Köszönjük, hogy együtt imádkoztunk és ezzel is eleget tettünk több szülő jogos kérésének és javaslatának, hogy diákjaink a megszerzett tudás mellé, jó erkölcsi alapot is kapjanak az evangéliumi értékrend alapján.

Adja Isten, hogy Szent Lelke továbbra is irányítsa és vezesse a felelősöket, akik teljes odaadással hallgatnak a Lélek indítására és engedik magukat vezetni azon az úton, amelyik népünk számára az áldott jövő útja.

 

 

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Elsőpénteki igeliturgia – 2018. október 5-én
|
Készítette: romkat.sk
|
close