Emlékezés a 13 aradi vértanúra

Gábor Bertalan | 9.10.2018

 

Szepsiben a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpontban 2018. október 8-án emlékeztünk a 13 aradi vértanúra. A lelki találkozó kezdetén és végén Nagy István, iskolaigazgató köszöntötte az egybegyűlteket, ill. köszönte meg a kegyelettejes megemlékezést.

Egy diák felolvasta a vértanú nevét, egy másik a vértanú születési és a halála dátumát, nemzetiségét és honvédi fokozatát, a harmadik pedig a vértanú utolsó mondatát, majd harang- gongszó kíséretében meggyújtottunk egy-egy szál gyertyát.

*

Aulich Lajos

(1793-1849) nemzetisége: német
honvéd tábornok


"Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. Halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom, megérti ezt a szolgálatot."

*

 Damjanich János

(1804-1849) nemzetisége: szerb
honvéd tábornok


"Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt."

*

 Dessewffy Arisztid

(1802-1849) nemzetisége: magyar
gróf, honvéd tábornok


"Tegnap hősök kellettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata."

*

 Kiss Ernő

(1799-1849) nemzetisége: örmény
honvéd altábornagy


"Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük!"

*

 Knézics Károly

(1808-1849) nemzetisége: horvát
honvéd tábornok


"Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat!"

*

 Lechner György

(1795-1849) nemzetisége: német
honvéd tábornok


"Krisztus keresztje és a bitófa rokon. Az isteni áldozat mellett milyen törpe az én áldozatom."

*

 Lázár Vilmos

(1815-1849) nemzetisége: örmény
honvéd ezredes


"Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érik apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében lesz forradalmárrá a magyar lélek."

*

Leiningen-Westerburg Károly

(1819-1849) nemzetisége: német
gróf, honvéd tábornok


"A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját."

*

Nagysándor József

(1803-1849) nemzetisége: magyar
honvéd tábornok


"De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré és jó katonává tett."

*

Pöltenberg Ernő

(1808-1849) nemzetisége: osztrák
lovag, honvéd tábornok


"Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide."

*

Schweidel József

(1796-1849) nemzetisége: magyar
honvéd tábornok


"A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot."

*

 Török Ignác

(1795-1849) nemzetisége: magyar
honvéd tábornok


"Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam."

*

Vécsey Károly

(1803-1849) nemzetisége: magyar
gróf, honvéd tábornok


"Isten adta nekem a szívet és lelket, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt."

*

Miután meggyújtottuk mind a 13 szál gyertyát Gábor Bertalan esperes-plébános így szólt az egybegyűltekhez:

Mélyen tisztelt Igazgató úr! Tisztelt tantestületi tagok! Kedves diákok! Damjanich János, honvéd tábornokkal kapcsolatban érdemes újból és újból eszünkbe juttatni utolsó sorait. Búcsúlevelében többek között ez olvasható:

Istenem, áldd meg Aradot! Áldd meg szegény, szerencsétlenbe süllyedt Magyarországot!

Ó, Uram Te ismered az én szívemet. Egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen

            Így imádkozott egy a 13 közül. Istennel az ajkán, hittel a szívében halt meg. Damjanich a siralomházban lett ortodoxból - katolikussá. P. Sujánszky Eusztág, minorita atyát - akinek holtteste, az Ondava parti Imregen van eltemetve - kérte meg, hogy őelőtte tehesse le az apostoli hitvallást, hogy ezáltal lehessen tagja a katolikus egyház teljes közösségének.

            Az új idők új viharaiban, a mai kihívások alattomos pergőtüzében - vértanúinkra emlékezve - éltessen bennünket is kitartásunkban, igyekezetünkben, hitvallásunkban és nemzeti hovatartozásunkban az a meggyőződés, hogy „az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dan 12,3).

Az igazsághoz azonban, az is hozzátartozik, hogy Damjanich János tábornok a forradalom alatt kivégeztette a tápiószecsői és a kókai katolikus papot. Most már tudjuk, hogy mindez a falu ármánykodása és Damjanich félreértése miatt, helytelen cselekedett volt. Bűn, amit Damjanich utólag megbánt és többek között ez vezette őt arra, hogy katolizált.

Példája bátorítson bennünket is arra, hogy bűneinket beismerjük, megbánjunk, bocsánatot kérjünk és igyekezzünk is azt jóvátenni.

            S még valami. A minap zárult le Ferenc pápa baltikumi apostoli látogatása, amelynek során fölkereste Litvániát, Lettországot és Észtországot. A Tallinnban bemutatott záró szentmiséjén a pápa arra buzdította a híveket, hogy merjenek kilépni a plébánia kapuin, és kérjék a Szentlelket, hogy mindig megőrizhessék függetlenségüket.

Elmélkedésében többek között a következőket is mondta: Az észtek nemzeti öntudatát nagymértékben meghatározza a népi kultúra ápolása, a népdalok megtartó ereje. Mivel büszkék vagytok arra, hogy észtek vagytok, ezért így énekeltek: „Észt vagyok, észt maradok, észtnek lenni szép, észtek vagyunk”.

Milyen szép egy nép részének érezni magunkat! Milyen jó függetlennek és szabadnak lenni!” – folytatta a pápa, majd közös imádságra buzdította hallgatóit. Kérjétek Jézust – mondta - hogy ébressze föl szíveteket! Adja meg nektek a Szentlélek ajándékát, hogy a történelem minden pillanatában szabadok lehessenek, a jót kövessétek és kiválasztottnak érezzétek magatokat! Engedjétek, hogy Isten növelje Észtországban és az egész világon az ő szent nemzetét és papságát.

Mélyen tisztelt Igazgató úr! Tisztelt tantestületi tagok! Kedves diákok! A 13 aradi vértanúra emlékezve mi is idézzünk emlékezetünkbe egy közismert magyar népdalt:

Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem,
Magyar nótát dalolt a dajka felettem.
Magyarul tanított imádkozni anyám,

És téged szeretni, drága magyar hazám.

Az ünnepség az Ároni áldás után a Himnusszal zárult. Emlékeztünk és imádkoztunk, hogy korunk ifjúsága – határon innen és határon túl - egész ember legyen!

Az egyén, egy nép, egy nemzet, egy nemzedék két szélsőségben végezheti életét, vagy a vértanúságban, vagy erkölcsi fertőben.

Adja Isten, hogy felnövekvő nemzedékünk erkölcsös életével tegyen tanúságot az Istenhez és az egymáshoz való tartozásról.  Csak kívánni tudjuk és kérni, hogy nemzetünk Nagyasszonya és az Árpád-ház dicső szentjei továbbra is virrasszanak népünk ifjúság felett, hogy a szívük Krisztusé, az életük pedig a hazáé legyen!

 

 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Emlékezés a 13 aradi vértanúra
|
Készítette: romkat.sk
|
close