Kápolnaszentelési emlékszentmise

Gábor Bertalan | 11.10.2018

 

 

Szepsiben 2018. október 9-én délelőtt ünnepi szentmise volt az Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonában. A szentmisét megtisztelte jelenlétével Dr. Slavomír Borovský, a város polgármestere.

 

A jelenlevők a napi evangélium /Lk 10,38-42/ alapján Márta és Mária esetéről elmélkedtek. Márta sürgött – forgott, végezte a napi teendőket. Mária viszont odakuporodott Jézus lábához, hogy hallgassa Jézust – a Csendet. Isten csendjét.

 

Jól tette, mert Krisztus nyilvános élete rejtett életének csöndes imádságában gyökerezett és telt. Krisztusnak a testben lévő Istennek a csöndje, Isten csöndjében van elrejtve. Földi szavaiban Isten csöndes szava lakozik…

 

Jézus egész életét csönd és misztérium borítja be. Ha az ember utánozni akarja Krisztust, elég betartania az Ő csöndjét.

 

A jászol csöndje, Názáret csöndje, a kereszt csöndje és a lepecsételt sír csöndje ugyanaz. Jézus csöndje a szegénység, az alázat, a lemondás, a megalázkodás csöndje: ez az ő önkiüresítésének, önkifosztásnak a feneketlen mélysége (vö. Fil 2,7). /Robert Sarah – A csönd ereje, 145. oldal/

 

Ez az áldott csönd, ha valahol, az idősek otthonában megtalálható. Hallván hallható - annak, akinek füle van. Pontosabban, akinek szíve van, mint Máriának…

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Kápolnaszentelési emlékszentmise
|
Készítette: romkat.sk
|
close