Fatimai imatalálkozó Bodollón

Gábor Bertalan | 13.10.2018

A Mária Rádió jóvoltából ismét szentmisét közvetítettünk a Bodollói Sarlós-boldogasszony filiális templomból, a Fatimai engesztelő imatalálkozó kapcsán, amelyet először 2002. október 13.-án tartottunk, tehát 16 esztendeje.

 

Hálát adtunk a Gondviselésnek, hogy azóta minden hónap 13.-án összegyűjt bennünket - az utóbbi években immár határtalanul. Zarándokok sokasága érkezik a határ mindkét oldaláról: úgy a szűkebb pátria közeli, mint a távolabbi helységeiből.

 

A szentmise főcelebránsa: főtisztelendő Gábor Bertalan, szepsi esperes plébános volt, akivel együtt misézett:

Főtisztelendő Bartal Károly Tamás, nyugalmazott jászóvári apát,

Főtisztelendő Dr. Száraz János, buzitai plébános, esperes – helyettes,

Főtisztelendő Ing. Fábry Péter, perényi plébános,

Főtisztelendő Hornyák Péter, nyugalmazott görög katolikus parókus.

 

A kántori szolgálatot és az énekeket Bányász Emőke, okleveles kántor vezette. A technikai szolgálatot – a templomban Cehelnik István és Simko Imre, önkéntesek végezték.

 

Lelki találkozónk a tavaly, 2017. május 13.-án Bernard Bober, kassai érsek-metropolita által megkoronázott Mária-szobor ünnepélyes behozatalával kezdődött. Az életnagyságú, hársfából készült Mária-szobor Király Tamás és Kis Virág Glória alkotása. A Szűzanya aranyszegélyű fehér ruhában van ábrázolva, kezén rózsafüzérrel. Arca szomorú. Nem véletlenül, hiszen Fatima üzenete a megtérést, az evangélium értékrendjéhez való visszatérést sürgeti. A szobrot, mint mindig, most is négy férfi ünnepélyesen kísérte be és helyezte el a templom szentélyében. Ezt követően elimádkoztuk a rózsafüzért, ami után főtisztelendő Dr. Száraz János, buzitai plébános, esperes-helyettes vezetésével a 16. évfordulóra készült és kiosztott emlékképről elimádkoztuk azt a Felajánló imát, amelyet Ferenc pápa imádkozott 2013. október 13-án Rómában, a Fatimai kegyszobor előtt. A szentmise Szentségimádással, szentségi áldással és köszönetnyilvánítással zárult.

 

Amint tudjuk a templom szárnyas-oltárát, ugyancsak Király Tamás és Kis Virág Glória alkotását, érsekfőpásztorunk jelenlétében Dr. Erdő Péter bíboros, Esztergom – budapesti érsek áldotta meg 2016. május 13.-án.

 

Ha Isten éltet bennünket, a jövő év május 13-án, imatalálkozóink 200. évfordulóját fogjuk ünnepelni. A jeles eseményre szárnyas-oltárunk még szebbé tételével készülünk. Az alkotókkal egyeztetve az oltárt aranyozott girlandokkal díszítjük, ami azt eredményezi, hogy az oltár bezárva úgy fog kinézni, mint egy szentségmutató monstrancia. Kinyitva szép hátteret biztosít az oltárképnek.

 

A zarándokok a Szűzanya-szobor lábához tett perselybe helyezték el adományaikat. Akik szeretnének hozzájárulni a kiadások fedezéséhez, önkéntes adományukat szintén elhelyezhetik a kihelyezett perselybe. Kegyes adományukat előre is köszönjük szépen – Isten fizesse meg.

 

101 éve, 1917. október 13-án Fatimában a többezres tömeg látta az ún. „Napcsodát”. A Nap mintegy táncolt Cova de Iria fölött. A látomás sokakat megdöbbentett, de hosszú időbe tellett, amíg a világ érteni kezdte az üzenetet. Fatima titka ugyanis elsősorban nem a háborúkról, nem az atombombáról, nem is a nukleáris fegyverekről szól. Tartalma mélyebb, hitünkre vonatkozik. Ki ne látná? Ha egy földrész - Európa - hitét veszti, az rosszabb, mint egy földrész, egy nemzet fizikai megsemmisülése. Ki nem látná? Európában, országainkban, családjainkban, bennünk és körülöttünk egyre gyengül a Krisztus hirdette hit, értékrend! A kilátástalanságnak ebben a sötétségében azonban pislákol egy kicsi fény – az ígéret: A Szűzanya Szeplőtelen Szíve győzni fog. 16 évvel ezelőtt, amikor először találkoztunk itt Bodollón, nem gondoltunk arra, hogy 16 év múlva a Fatimai jelenések 101. évfordulóját is itt fogjuk ünnepelni. Köszönjük a Gondviselés eme meglepetését.

 

Imádkozzunk, hogy megértsük Fatima üzenetét: igyekeznünk kell minden körülmény közepette hiteles keresztényként élni! Ehhez őszinte bűnbánatot kell tartanunk. A három gyermek-látnok példájára, elkötelezettebb Isten gyermekeivé kell válnunk, hogy megtapasztalhassuk Isten Országát a térben és az időben, sőt ezen túl is.

 

Imádkozzunk ilyen lelkületért, kérjünk bocsánatot és engeszteljünk, ha nem voltunk ilyenek! Ezúton is tisztelettel és szeretettel hívunk minden engesztelőt, folytatni, amit immár 16 éve, minden hónap 13. napján végzünk Bodollón, hogy közösen imádkozva és engesztelve - első szent Királyunk példájára - Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által letegyük életünket a gondviselő Isten kezébe, mert ami Isten kezében, az a legjobb helyen van.

 

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Fatimai imatalálkozó Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|
close