Iskolai megemlékezés az elhunytakról

Gábor Bertalan | 31.10.2018

 

 

Mint szerte a nagyvilágban, úgy nálunk is - Szepsiben, 2018. október 29-én - iskolai megemlékezés volt halottainkról a templomban, a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont tantestülete és diákjai részvételével.

 

Ferencz Attila – hitoktató, a lelki találkozó kezdetén az ünnep történelmi gyökereit ismertette és párhuzamot vont a manapság újraéledő pogány szokásokkal.

 

A becsengetésre a diákok énekének kíséretével az iskolazászló után az esperes a segédkezőkkel és a tantestület képviselőivel az oltárhoz vonult. Előzőleg az igehely – az ambó - mellé el lett helyezve a húsvéti gyertya és 15 szál gyertya, a hajdan nagyhéten használt háromszög alakú gyertyatartó, valamint a zászló-talpazat. Az esperes a szentmisében szokott módon megkezdte a szertartást, üdvözölte az egybegyűlteket és miután közösen megvallottuk hitünket, meghallgattuk Isten kinyilatkoztatott üzentét.

 

Szertartásunk következő részében fokozatosan meggyújtottunk 15 szál gyertyát. Egy-egy gyertya, elhunyt szeretteink egy-egy csoportját jelképezte. A gyertyagyújtást egy rövid fohász követte, amelyet a szentmisében szokásos kéréssel zártunk: Kérünk téged hallgass meg minket. Az emlékezést a halottakért végzett imánk záró részével fejeztük be: És az örök világosság fényeskedjék nekik.

 

A kéréseket 2-2 diák terjesztette elő. Az első diák bemondta a szándékot, a második elimádkozta a kérést, majd meggyújtotta értük a következő szál gyertyát.

 

Ezt követően Ferencz Attila, hitoktató - Dienes Valéria híres versét adta elő.

 

A záró könyörgés után a főcelebráns megköszönte a közös megemlékezést és ünnepélyes áldást adott.

 

Novemberben, az ősz beköszöntével jól esik hittel, reménnyel és szeretettel tudatosítani a hívek teremtő, megváltó és hazaváró Istenét és arra kérni Őt, hogy törölje el elhunyt szeretteink minden bűnét és vétkét. Tekintsen esdeklő könyörgésünkre. Szent Fia, Urunk Jézus Krisztus egyetlen és elegendő áldozata miatt, adja meg nekik és nekünk is bűneink bocsánatát. Szent Lelked ereje által, vezessen bennünket az igazak útján, hogy kegyelme segítségével elérjük az élet teljességét és viszontláthassuk azokat, akikről ezekben a napokban szeretettel, hálával és megbocsátással megemlékeztünk.   

 

Az iskolaénekkar nemzeti szentjeinkről szóló közismert énekszámmal zárta megemlékező szertartásunkat. Köszönet és hála minden közreműködőnek.

 

293. Isten hazánkért térdelünk Elődbe. - Rút bűneinket jóságoddal född be. - Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, - Érdemét idézzed. - 2. István királynak szíve gazdagságát. - Szent Imre herceg kemény tisztaságát, - László királynak vitéz lovagságát. - Ó, ha csak ezt látnád. - 3. Szent Erzsébetből hős szeretet árad, - Margit imái vezekelve szállnak. - Minket hiába Uram ne sirasson - Áldott Boldogasszony. - 4. /10/ Krisztus szolgája, Salkaházi Sára – üldözötteknek, gyengéknek barátja – Életed adtad égnek felajánlva – szeretve szolgálva. 5. /4/ Ránk, bűnösökre minden verés ráfér, - De könyörögnek ők tépett hazánkért. - Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek: - Hazánkat így mentsd meg!

 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Iskolai megemlékezés az elhunytakról
|
Készítette: romkat.sk
|
close