A 194. fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón

Gábor Bertalan | 15.11.2018

 

 

2018. november 13-án Bodollón a fatimai engesztelő imatalálkozót Mahimai Raj Anthony atya vezette, akit 2006. május 18-án szenteltek pappá az indiai Jhabuai egyházmegyében. 2011. március végétől teljesít lelkipásztori szolgálatot Magyarországon. Előbb kisegítő lelkész volt a Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király plébánián, majd káplán Budapest, Pestszenterzsébet Szent Erzsébet Főplébánián, később a Budapest – Külső-ferencvárosi Szent Kereszt plébánián. Jelenleg plébániai kormányzó a Budapest - Pestszentlőrinc-Szemeretelepi Szent István Király plébánián.

 

Vele együtt miséztek a környék papjai: Bartal Károly Tamás, jászóvári nyugalmazott apát, Hornyák Péter, nyugalmazott görög katolikus parókus, Karch Krisztián, szepsi káplán és Gábor Bertalan, szepsi esperes – plébános.

 

Orgonált, és az énekeket vezette Bányász Emőke, okleveles kántor. A Mária Rádió élőközvetítését Cehelnik István és Simko Imre önkéntesek vezették.

 

Ma népünk összes szentjére és boldogjára emlékeztünk, elsősorban azokra, akiknek ereklyéit templomainkban tiszteljük, de azokra a szentekre is, akiknek nincs külön ünnepük, ám itt éltek a Kárpát-medencében, akár a honfoglalás előtt, akár utána. Hisszük és valljuk, hogy mivel népeink köréből sarjadtak, ezért különösen is számíthatunk testvéri segítségükre Isten színe előtt.

 

Megkülönböztetett említésre méltóak a radi minorita vértanúk, név szerint Iglódi István, novícius, aki hitvaló vértanúként halt meg 1639. november 6-án a kisgéresi erdőben, Boldog Kolesár Anna, akit szeptember 1-jén Kassán emeltek az oltár dicsőségére, a kassai születésű Boldog Salkaházi Sára vértanú, akit 2006. szeptember 17-én avatott szentté Budapesten Erdő Péter bíboros és a három szent kassai vértanú, akiket 1995-ben II. János Pál pápa avatott szentté Kassán.

 

Említésre méltó az a tény is, hogy az egyházközség a minap gondviselés szerűen megkapta a három szent kassai vértanú ereklyéit, amit ezután itt Bodollón fognak őrizve tisztelni a Szűzanya szobrának közelében. December 13-án érkezik ugyancsak ide a Bernard Bober érsekfőpásztor által küldendő jubileumi vándor-ereklye, amit a három szent kassai vértanú emlékére meghirdetett emlékévben a főegyházmegye minden plébánia és jelesebb templomába eljuttatnak.

 

A Kivonulás könyvében olvasható, hogy amikor választott nép Mózes vezetésével kivonult Egyiptomból, József csontjait is magával vitte. József ugyanis megeskette Izrael fiait: „Ha Isten egyszer kegyesen hazavezet, akkor az én csontjaimat is vigyétek el innét magatokkal.” /Kiv 13,19/

A mai imatalálkozóra ismét elhozták a makranci templom féltve őrzött kincseit, az első szent magyar család: Szent István király, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéit, figyelmezetésül és bátorításul, felidézve Szent II. János Pál pápa 2000-ben, a Nagy Jubileum évében a Szent Péter Bazilikában elmondott szavait: Ne felejtsétek, történelmetek egy szent királlyal, sőt egy szent családdal kezdődik!

 

Mindezek tudatában helyezték ki a csontereklyéket, bizonyságul és bátorításul, hogyha az itt élők Istenbe és egymásba kapaszkodnak, sikeresen elvégzik azt az életfeladatot, amit Isten rájuk bízott. Célba érnek.  Mivel ma van édesanyanyelvünk napja is, ezért az egybegyűltek azért is imádkoztak, hogy lelki, szellemi és kulturális kincseiket, az ősök örökségét továbbra megőrizzék és azt gyermekeiknek és unokáiknak kamatoztatva tovább adják.

 

A szentmise végén Király Antal, főgondnok megköszönte Anthony atyának, hogy elfogadta a meghívást és a papi szolgálatot, amelynek keretében szülőföldjét elhagyva – misszionáriusként – most népünk körében működik. Tudjuk, hogy nem könnyű a magyar nyelv – hát még a magyar mentalitás, mondta a főgondnok. Kérjük, adja át szívélyes üdvözletünket kedves szüleinek, rokonainak és az indiai keresztény testvéreinknek. Szeretettel üzenjük nekik, hogy mi itt a magunk helyén igyekszünk őrt állni a végvári strázsán. Készek vagyunk továbbra is őrizni a ránk bízott szellemi és lelki kincseket. Hasonló kitartás és tettrekészség kísérje az Ön népét is Indiában.

 

Végezetül arra kérte a főcelebránst, hogy írja be nevét a Krónikába. Ma ugyanis ünnepélyesen elkezdték írni lelki találkozóik történetét. Elsőként a megyésfőpásztor Bernard Bober, érsek írt a Krónikába. Mivel a lelki találkozók immár 16 éve havi rendszerességgel minden 13.-án megvalósul, ezért a szervezők fontosnak tartották írásba is foglalni a történteket.   

FOTÓalbum itt:

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Hírek
A 194. fatimai engesztelő imatalálkozó Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|