Sára nővér megújító fogadalomtétele

Gábor Bertalan | 10.12.2018

2018. december 8-án, a szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária főünnepén délben Kassán az orsolyita zárda kápolnájában Sára nővér újabb két évre megújította szerzetesi fogadalmát.

Sára nővér Boldog Salkaházi Sára testvér életpéldája szerint követni akarja Szűz Mária készségét és nyitottságát Isten akaratára, tovább szeretné folytatni életvitelét: „Itt vagyok, Uram, teljesedjen be rajtam a te akaratod.”

A szentmisét Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános, iskolánk lelki felelőse celebrálta, amelyen részt vett iskolánk igazgatója Nagy István és felesége Nagy Gabriella, tanárnő is, akik a szentmise után a nővértársakkal együtt köszöntötték az újabb lelki kalandra vágyó szerzetesnővért.

Hétfőn 2018. december 10.-én a hittanórán a diákok köszöntötték Sára testvért. Emlékül és emlékeztetőül egy a három szent kassai vértanút ábrázoló plakátot adtak neki, amire mindenki felírta nevét és jókívánságát.

Sára testvér látható meghatottsággal fogadta a meglepetést és a kedves emlékeztető ajándékot. A rendi cellájában fogja kifüggeszteni, hogy ez is eszébe juttassa hovatartozását és nemes elkötelezettségét.

Meggyújtottuk a második gyertyát is

 

Advent második hetének hétfőjén, az iskolai adventi koszorúnkon is meggyújtottuk a második gyertyát. Annak jeléül, hogy nagylelkűséggel várjuk Krisztus Urunk közénk jöttét.

 

Krisztus itt élt és él közöttünk. Értékítéletet tart minden idők élője és megholtja felett. Nem hagyott árván bennünket. Itt hagyta nekünk Önmagát, Testét és Vérét, hogy amíg várjuk második eljövetelét, rejtetten mindig köztünk lehessen.

 

Szentlelke által szól hozzánk a Szentírás szavában, hogy útbaigazítson minket, az Eucharisztiában felkínálja nekünk a vele való találkozást, előjáróink által gondoskodik rólunk.

 

Boldogok, akiket készen talál, amikor kopogtat! Életünkben jelen van a rossz és a jó egyaránt. Nem vagyunk egyedül. Jézus Krisztus szeretetével és kegyelmével küzdhetünk meg a kísértésekkel, a hamis dolgokkal, a kihívásokkal, hogy hűségeseknek és a nagylelkűeknek bizonyuljunk.

 

Iskolánkban a második gyertyát a fogadalmat tevő Sára nővér gyújtotta meg. Köszönjük.

 

Ma 11.5.2021 van, névnapját unnepli Ferenc, holnap Pongrác.
Gratulálunk!
Hírek
Sára nővér megújító fogadalomtétele
|
Készítette: romkat.sk
|
close