A három szent kassai vértanú zarándok-ereklyéje Bodollón és Szepsiben

Gábor Bertalan | 15.12.2018

 

 

2018. december 2.-18. között a három szent kassai vértanú ereklyéje a szepsi esperesi körzetben zarándokolt, plébániáról – plébániára. 2018. december 13-án Bodollón a Fatimai engesztelő imatalálkozó keretében Dr. Szalay László nagyidai plébános, az esperesi körzet papsága kíséretében vitte az oltárhoz, ahol a hívek nagy tisztelettel fogadták. A Mária Rádió a lelki találkozót élőben közvetítette. 8 pap több mint egy órán át szolgáltatta ki a bűnbánat szentségét a határ mindkét oldaláról érkező híveknek, akik 2002. október 13. óta rendszeresen zarándokolnak el ide. László atya homíliájában kiemelte a vértanúság gyümölcsöző erejét, amelyet a hajdani szemtanú Eperjessy István, sekrestyés így fogalmazott meg: 

„Rákóczi... először Körösit akarta megtörni... Előkelő emberekből álló küldöttséget menesztett hozzá, melynek szónoka... arra kérte, pártoljon át Bethlenhez, tagadja meg hitét, kövesse Kálvin vallását, s az esetben nemcsak szabadságát nyeri vissza, hanem megkapja a széplaki apátság birtokait is. A csábítást végig kellett hallgatnia Pongrácznak is, aki... így szólt a vesztegetőhöz: »Úgy látszik, az ördög ábrázatát viseled, mert annak feladata az embereket Krisztustól és az Anyaszentegyháztól elszakítani. Távozz hazugságaiddal, te csalárd ember!« De megfelelt neki Körösi is: »Értem, mit akar Rákóczi, és mit a főrendek. De a széplaki jószág se nem az enyém, hogy valakinek elajándékozhassam, se nem az uraké, hogy tőlük elfogadhassam; annak minden jussa az esztergomi káptalannál vagyon. Ami pedig vallomását illeti, mondd meg Rákóczinak: Inkább kívánok ezerszer meghalni, mintsem hogy ezzel az elhajlással híremet és lelkemet pokolra vessem. Tudja meg, vannak a római eklézsiában, kik gyönyörűségesnek tartják Istenért meghalni. Tudja meg, vannak az esztergomi káptalanban férfiak, akiknek szokásuk nagy dolgokat cselekedni s el is szenvedni.« Így állta ki az első próbát; utána mindhárman térdre borultak, és Te Deumot énekeltek.” (Részlet Eperjessy István sekrestyés vallomásából)

Az ereklyét 2018. december 14.-én a hívek ima-kilencede végén a szlovák és a magyar hívek a plébániatemplomban tisztelték, önmagukra vonatkoztatva a főpásztornak a jubileumi évet meghirdető pásztorlevele egyik mozzanatát: A három szent kassai vértanú közül egyik sem volt szlovák származású. Mindhárman, más-más kulturális közegből jöttek: Kőrösi Márk a mai Horvátország területén született, Grodiecki Menyhért Lengyelországban, Pongrác István Erdélyből származott. Kassán haltak vértanúhalált, így lettek „kassaiak”. A közös hit testvérré tette őket, ebben is megmutatkozott a Katolikus Egyház nemzetek felettisége. A megkeresztelteket fajra és nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül egy családba gyűjti.

 

A vértanúkon elkövetett kínzások, a korabeli kassai protestáns lakosok közül is sokakat együttérzésre indítottak. Azt sem szabad elhallgatni, hogy hasonló kegyetlenségek történtek a katolikus császári udvar részéről a protestánsok ellen is. Gondoljunk a pozsonyi és a nápolyi gályarabokra. A terrorizmus, a vallási fanatizmus és a keresztény üldözések világában nagyon itt az idő, hogy mi keresztények megbocsássunk egymásnak, bocsánatot kérjünk és kimondjuk – soha többé.

A 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós Keresztje előreláthatólag 2019. január 13.-án érkezik Bodollóra, ahová Szerencsés Zsolt esztergomi kanonok elhozza Erdő Péter bíboros ajándékát a három szent kassai vértanú hármas-ereklyéjét, amelyet a jubileumi év kapcsán Bernard Bober, kassai érsek-metropolita 2019. május 13.-án a fatimai imatalálkozók 200. alkalmából fog ünnepélyesem elhelyezni a 2016. május 13.-án megáldott szárnyas-oltárba.

Adja Isten, hogy a szent vértanúk közbenjárása által a hívek imájára mélyüljön az itt élők egysége, összetartozása és felelőssége, a főegyházmegye újra evangelizálása.

 

 

        

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Hírek
A három szent kassai vértanú zarándok-ereklyéje Bodollón és Szepsiben
|
Készítette: romkat.sk
|
close