Karácsony - 2018

Gábor Bertalan | 25.12.2018

 

 

Mint mindenütt szerte a nagyvilágban, úgy mi is bensőségesen ünnepeltük karácsony titkát. Az éjféli szentmise kezdetét jelző harangszó után, Mihályi Molnár László, költő és publicista, az egyháztanács főkurátora mondta el saját versét, majd a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Intézmény két diákja Nagy Gabriella és Rudy Rebeka közös éneklése nyitogatta a szép számban megjelent hívek szívét.

 

Karácsony hajnalán 

Kigyúlt az ég,
a horizont lángol,
s reményt kovácsol
a sötét világból.
 

Beteljesül,
értelmet adva a létnek:
szűz-tisztaságban -
így szólt az ígéret.
 

Ránk ragyog fénye
a Nap köntösében,
s ez csillant meg
egy kisded szemében.

 
Megzendül szava
a süket világban,
láthatóvá válik
a vak homályban,
 
nyílik előtte,
szeretni vágy a lélek,
s szállást ad mind
az Ég kisdedének.
 

 

Szentmise celebránsa, Mons. Gábor Bertalan, egyházközségünk esperes – plébánosa volt.

 

A szentmise záró könyörgése után a főkurátor felkérte esperes - plébánosunkat, hogy szíveskedjék megáldani a jelenlevőket és azt a kenyeret, amelyik Szent István királyunk ünnepének tiszteletére a kárpát-medencei gazdák búza-adományának lisztjéből készült.

 

A magyar nemzeti agrárkamara jóvoltából a Szepsi esperesi körzetbe 1000 kg. liszt jutott, amely az egyháztanács döntése alapján elosztásra került a körzet óvodai és iskolai étkezdéi között Buzitára, Makrancra, Bodollóra és Szepsibe, valamint a Szent Erzsébet Idősek Otthonába és a bodolói úti romatelepre. Az Olajos Pékségnek köszönhetően egy-egy kenyér jutott a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont növendékeinek családi asztalára is.

 

Az adakozók szándéka teljesült ezáltal, hogy amint a rengeteg búzaszem lisztté és kenyérré nemesedett, karácsony ünnepén így váljék népünk is lélekben eggyé, függetlenül minden emberi gyarlóság által megrajzolt korlátoktól és határoktól.

 

Hála Istennek, immár vidékünkön is kedves hagyomány, hogy karácsony előtt ádventi koszorúkkal díszítjük nemcsak templomainkat és otthonainkat, hanem tereinket is. Sőt, az adventi idő vége felé köztereinken felállítják a betlehemet is. Többen ugyan furcsállják, hogy még nincs karácsony, de a jelképek már láthatóak, ezért a város vezetésével egyetértve hagyományteremtő szándékkal azt terveztük, hogy a jászolban fekvő Kisded szobra csak az éjféli szentmise után legyen kihelyezve.

 

            Így is történt. A köztéri betlehembe a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola két diákja, Dobos Kristóf és Nagy Dániel vitte ki a Kisded szobrát, amelyet a Dalárda énekének kíséretében esperes-plébánosunk, Nagy Istvánnal, az egyházi iskola igazgatójával közösen helyezett el.

 

Lehet, hogy egyesek számára ez csupán karácsonyi kelléknek tűnik, de nekünk, katolikus keresztényeknek, áhítatunk elmélyítését és lelki életünk fokozását segíti elő. Örömmel tettük ezt egy olyan világban, ahol sokan már a „karácsony” szót is kerülik, egy olyan világban, ahol legszívesebben lerombolnák vagy felgyújtanák a fát és a jászlat.

 

Számunkra „az ünnep – Wass Albert szavaival – Isten ajándéka, más, mint a többi nap, s arra való, hogy hétköznapi mivoltunkból felülemelkedve tiszteljük önmagunkban az embert…” Meggyőződésünk, hogy csak így, ilyen szeretettel és jóindulattal győzhetünk korunk egyre divatosabb és egyre jobban mételyezőbb téveszméi fölött… „Tiszta ünnepi ruhában és tiszta ünnepi gondolatokkal lehet csak ünnepelni, felülemelkedve a hétköznapokon s apró küzdelmeinken. Csak az ünneplőbe öltözött ünneplő ember tudja megérteni annak a kijelentésnek a nagyságát, hogy az Isten az embert saját képére teremtette.“

 

Köszönünk minden segítséget a templomban és a templomon kívül, amellyel jelét adtunk, hogy számunkra Karácsony ünnepe szent. Szívből kívánjuk, hogy amint a rengeteg búzaszem lisztté és kenyérré nemesedett, úgy váljék népünk is lélekben eggyé, függetlenül minden emberi gyarlóság által megrajzolt korlátoktól és határoktól…

 

FOTÓalbum itt

 

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Hírek
Karácsony - 2018
|
Készítette: romkat.sk
|