Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztje zarándokútjának folytatása a kassai főegyházmegyében

Gábor Bertalan | 18.1.2019

 

 

A Budapesten 2020. szeptember 13. - 20. között megrendezésre kerülő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztje 2019. január 15.-én a bodrogközi Radra érkezett, Iglódy István minorita vértanú és társai emlékhelyére. A kereszt nyolcnapos itt tartózkodása alatt a helyi híveknek és zarándokoknak alkalmuk nyílott szentségimádásra, szentgyónásra. Mindennap volt katekézis és szentmise.

 

Január 16.-án, szerdán „ A vértanúság és az Eucharisztia” – „A szűzi szentek tisztelete” mottóval Pavol Hudák atya a Kolesár Anna Lelkipásztori Központ rektora tartott szlovák nyelvű katekézist: „Boldog Kolesár Anna és az Eucharisztia” címmel, majd szlovák nyelvű szentmise volt.

 

Január 17.-én, csütörtökön a „Papság és az Eucharisztia” – „A papi, püspöki szentek tisztelete” mottóval boldogemlékű Dr. Seregély István érsek úr katekézise volt hallható felvételről: „Az Élet kenyere ” címmel, majd koncelebrált szentmise Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános vezetésével az esperesi körzet néhány papjával. A szentmise keretében elhelyezésre került a három szent kassai vértanú ereklyéje a jezsuita atyák ajándékaként a radi plébániatemplom részére.

 

Január 18.-án, pénteken „Az ifjúság és az Eucharisztia” – „A fiatal szentek tisztelete” mottóval Lóczi Tamás atya  a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium igazgatója tartott katekézist „A fiatalok és az Eucharisztia” címmel, majd szentmisét mutatott be.

 

Január 19.-én, szombaton „A Keleti egyház és az Eucharisztia” – „A görög katolikus szentek tisztelete” mottóval Kocsis Fülöp metropolita érsek katekézise volt hallható: a „Keleti liturgia és az Eucharisztia” címmel, majd görög katolikus liturgia következett Vaszily József bodrogközi esperes-parókus atya vezetésével.

 

Január 20.-án, vasárnap „Lelkiségek és az Eucharisztia” – „A ferences és máriás szentek tisztelete” mottóval P. Pehm Ernő Ferenc TORG a Szent Ferenc Kistestvérei szerzetesközösség elöljárója tartott  katekézist: „A lelkiség és az Eucharisztia”, majd szentmisét celebrált.

 

Január 21.-én, hétfőn „A házasság, a család és az Eucharisztia” – „A családos szentek tisztelete” mottóval Mátyás Gáspár, ajaki plébános atya katekézise következett: „A házasság és az Eucharisztia” címmel majd szentmise következett.

 

Január 22.-én, kedden, a helyi hívek és a zarándokok Böőr Roland radi plébános vezetésével szentségimádásban és szentmisében mondtak köszönetet a kapott kegyelmekért és búcsúztatták a Missziós keresztet, ami visszakerült Kassára, a premontrei templomba, ahol a három szent egykor vértanúhalált szenvedett.

 

Január 24.-én Dr. Fábry Kornél a NEK főtitkára vezetésével és Dr. Legeza László közreműködésével itt tartotta a főegyházmegye magyar anyanyelvű papsága a hagyományos közös papi rekollekciót: „A szeretet hiteles jele – a másokkal való osztozás” mottóval.

 

Adja Isten, hogy a három szent kassai vértanú jubileumi éve kínálta kegyelmek és lehetőségek elfogadása hatékonyan segítse a „MEGÚJULNI A HŰSÉGBEN” felhívás felelősségteljes megvalósítását népünk és a papság körében – határon innen és határon túl.

 

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós keresztje zarándokútjának folytatása a kassai főegyházmegyében
|
Készítette: romkat.sk
|
close