Betegek kenete – 2019

Gábor Bertalan | 14.2.2019

 

 

2019. február 13.-án a bodollói Sarlós-boldogasszony filiális templomban a Fatimai engesztelő imatalálkozó keretében lelkiatyáink a Betegek Világnapja kapcsán kiszolgáltatták a beteg szentségét. A szentmisét főtisztelendő Gábor Bertalan, szepsi esperes-plébános mutatta be, akivel együtt misézett:

Főtisztelendő

Kondás András, görög katolikus parókus,

Gergely Péter, jánoki adminisztrátor,

Karch Krisztián, szepsi káplán.

 

A kántori szolgálatot Bányász Emőke, okleveles kántor végezte.

 

A Mária Rádió élőközvetítését templomban Cehelnik István, Király Antal, mérnök és Simko Imre önkéntesek segítették.

 

A szentmise megkezdése előtt nagyon sok imaszándék hangzott el, amelyet az ide zarándoklók fogalmaztak meg, és amely szándékokra a szentmise is bemutatatásra került.

 

Amint tudjuk, a mindenkori pápák a betegek világnapja kapcsán üzeneteket fogalmaztak meg. A 27. világnap alkalmából Ferenc pápa többek között a következőket írta: „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” (Mt 10,8). E szavakkal küldte egykor az Úr Jézus az apostolokat az evangélium hirdetésére, hogy Országa az adakozó szeretet tettei által terjedjen.

A világnap ünnepélyes keretek között 2019. február 11-én Kalkuttában vette kezdetét. Ezzel az Egyház, mint édesanya arra kívánta emlékeztetni gyermekeit, különösen a betegeket, hogy az ajándékozás ingyenes gesztusai – mint az irgalmas szamaritánus cselekedete – jelentik az evangelizáció leghitelesebb módját.

 

Kétségtelen, hogy a betegápolás szaktudást és gyengédséget igényel, de ugyanakkor spontán és egyszerű gesztusokra is szüksége van, amelyek teljesen ingyenesek. Ilyen például a pátyolgató cirógatás, amelynek segítségével tudtára adhatjuk a másik embernek, hogy ő értékes számunkra.


Az élet Isten ajándéka. Erre figyelmezet Szent Pál apostol is, amikor ezt írja: „mid van, amit nem kaptál?” (1Kor 4,7). Mivel minden ajándék, ezért az életünket sem tekinthetjük saját tulajdonunknak vagy birtoktárgyunknak, különösen nem az orvostudomány és a biotechnológia eredményeit látva, amelyek az embert könnyen arra csábíthatják, hogy engedjen a kísértésnek és manipulálja az életet a fogantatástól a halálig.

 

A szentmisében lelkiatyáink kiszolgáltatták a betegek szentségét. Közösen azért imádkoztunk, hogy a selejtezés és az érzéketlenség kultúrájával szembesülve haladéktalanul rá tudjunk mutatni az odaadás modelljének kihívásaira.

 

Az odaadás ugyanis nem azonos az ajándékozás gesztusával, csak akkor nevezhetjük annak, ha valaki saját magát is odaadja benne: épp ezért nem korlátozódhat a tulajdon, vagy bármely más tárgy egyszerű átadására. Az odaadás épp abban különbözik az egyszerű ajándékozástól, hogy az ember saját magát tárja fel benne és azt fejezi ki, hogy kapcsolatba kíván lépni a másik emberrel. Az odaadás mindenekelőtt egymás kölcsönös elismerése, ami a társadalmi kötődés nélkülözhetetlen ismertetőjele. Az odaadásban visszatükrözzük Isten Szeretetét, amely abban érte el csúcspontját, hogy Jézus, az Isten Fia emberré lett és kiáradt ránk a Szentlélek.

A rózsafüzér közös elimádkozása előtt a főcelebráns örömmel jelentette, hogy a mai napon Ferenc pápa engedélyezte a Szentté Avatási Kongregációnak, hogy dekrétumban tegye közzé Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország egykori prímása hősies erényeinek elismerését – közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a MTI-vel. 

Az életszentség elismerése a boldoggá avatási eljárás fontos lépése, amelyet a boldoggá avatáshoz szükséges csoda kivizsgálása követ. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek – aki a bodollói templomban kétszer is vezetett a maihoz hasonló imatalálkozót - a hírre reagáló közleményében azt írta: „nagy örömmel értesült róla, hogy Ferenc pápa jóváhagyta azt a határozatot, amely megállapítja, hogy Isten Szolgája, Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország prímása hősies fokban gyakorolta a keresztény erényeket.”

Az elmélkedés után következett a betegek szentségének a kiszolgáltatása, amelyben azok részesülhettek, akik a megszentelő kegyelem állapotában voltak, vagyis feloldozást nyertek minden szándékosan elkövetett nagy bűneiktől, valamint testi, lelki, szellemi betegségük, vagy öregségünk miatt rászorultaknak érezték magukat Isten különös segítségére, hogy állapotukat az isteni gondviselésben bízva tudják elfogadni és így egyre készebbek, és felkészültebbek lehessenek az igazságosan irgalmas Istennel való találkozásra.

A betegek kenetének kiszolgáltatása előtt a szentség felvételére készülők megújították keresztségi fogadalmunkat, hálát adtak a betegek olaja felett, és kérték a Szentlélek kiáradását testükre - lelkükre. Ezt követően a hívek egymás után felsorakozva járultak a szentséget kiszolgáló pap elé, szabaddá téve homlokukat, két kezüket tenyérrel lefelé tartva, lehetőséget adtak a megkenésre. Miután a pap megkente a beteg homlokát, és mindkét kezét, a betegek mindkét kenés után Ámen - nel válaszoltak.

A szentmise úgy folyatódott, mint máskor. Szentségimádással és szentségi áldással zárult.  Király Antal főkurátor a következőképpen nyilvánított köszönetet.

 

Főtisztelendő Atyák! Kedves Hívek!

 

A Betegek Világnapja jó alkalom arra, hogy tüzetesebben odafigyeljünk arra, ami fáj. Arra, ami nehézséget, problémát, vagy fájdalmat okoz.

Az Úr Jézus nem ment el részvétel nélkül a beteg ember mellett. Osztozott az emberek fájdalmában. Amerre csak járt, mindenütt jót tett – olvassuk a Szentírásban.

Az Általa alapított Egyháznak is ez a küldetése. Gyógyítani a bűn okozta sebeket. Ezt tettük ma is, amikor papjaink kiszolgáltatva a betegek kenetét, az Úr Jézus isteni erejét közvetítették a Benne bízóknak.

Köszönjük ezt a szent együttlétet, itt a templomban és a rádiókészülékek mellett. Köszönjük papjainknak a szentségek méltó kiszolgáltatását, a kedves Híveknek az áhítatos jelenlétet.

Tisztelettel közöljük, hogy legközelebb március 13-án találkozunk, szintén szerdán - délután félöt órai kezdettel. Előtte bűnbánati lehetőség.

Amint azt már jeleztük, május 13.-án Bernard Bober, érsekfőpásztorunk meglátogat bennünket és a szent három kassai vértanú emlékéve kapcsán ünnepélyesen elhelyezi szárnyas-oltárunkba a Dr. Erdő Péter bíboros úr küldte ereklyét. A szárnyas-oltár szépítésére szánt kegyes adományaikat elhelyezhetik a kitett perselybe. Adományaikat köszönjük szépen – Isten fizesse meg.

Hasonló képen köszönjük a főtisztelendő atyák szentségi szolgálatát. Mindezért fogadják tőlünk a tisztelet és a megbecsülés virágszálait. Dicsértessék a Jézus Krisztus – mindörökké. Ámen.

      

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Betegek kenete – 2019
|
Készítette: romkat.sk
|
close