Lelki találkozó Homrogdon

Gábor Bertalan | 7.3.2019

 

 

2019. március 5.-én Veress Zoltán, homrogdi plébános meghívására Gábor Bertalan, szepsi esperes – plébános végezte az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés havi rendszerességgel megtartott márciusi lelki találkozóját.

 

A délután négy órakor kezdődő lelki nap elmélkedéssel kezdődött Ferencz Attila, hitoktató közreműködésével, aki szentírási történeteket felolvasva segítette a hallgatóságot lelki értelemben kivonulni a jelenkori állapotból a nagy találkozásra az élő Istennel az Eucharisztiában. Ábrahám meghívása, Mózes missziós küldése, az egyiptomi bárány-vacsora, és az utolsó vacsora történetét, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt levele első levelének a figyelmezetése zárta: 27… aki méltatlanul eszi a kenyeret vagy issza az Úr kelyhét, az Úr teste és vére ellen vét. 28Tehát vizsgálja meg magát mindenki, s csak úgy egyék a kenyérből és igyék a kehelyből, 29mert aki csak eszik és iszik anélkül, hogy megkülönböztetné az (Úr) testét, saját ítéletét eszi és issza.”  (1 Kor 11,27-29)

 

Az egyes bibliai részek kapcsán és a szentmise homíliájában a meghívott esperes-plébános párhuzamot vont népünk és benne közösségeink története között. 

 

A közel egyórás elmélkedés után szentgyónási lehetőség volt a környékről érkező vendégatyák segítségével. Az ünnepi koncelebrált szentmise után Lipcsák János, bogácsi plébános tartott szentségimádást, amelyben költőink istenes verseit idézte, ezzel is elősegítve az elmélyedést Isten titkaiban.

 

A lelki találkozó szeretetlakomával zárult. Jó volt együtt látni nemcsak az együtt imádkozók, de az együtt beszélgetők közelebbről és távolabbról érkezők sokaságát.

 

Adja Isten, hogy a plébános atya nagyszerű kezdeményezése eredményes és áldásos legyen s alkalom adtán mi is elzarándokoljunk a lelki találkozók valamelyikére. Garantáltan megéri.

 

 

          

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Lelki találkozó Homrogdon
|
Készítette: romkat.sk
|
close