Tudományos konferencia Tőketerebesen

Gábor Bertalan | 13.3.2019

„Alszom, de a szívem ébren van” (Én 5,2) címmel rendeztek tudományos konferenciát Tőketerebesen 2019. március 12.-én Iglódy István minorita novícius halálának 380. évfordulója kapcsán.

A megemlékezés szentmisével kezdődött, amelyet Bernard Bober kassai érsek-metropolita celebrált, Majnek Antal, munkácsi megyéspüspök és Edward Kawa, lembergi segédpüspökkel, valamint a kassai főegyházmegye tőketerebesi, nagymihályi, szobránci, nagykaposi és a szepsi esperesi körzetek papjaival.

A tudományos konferencia két részből állt. Az első részben Cyril Hišem a kassai teológia fakultás dékánja tartott előadást, majd a Kassai Műszaki Egyetem Művészettörténeti Karának régészei Peter Tajkov és Balogh Árpád archeológusok, Jozef Sukeník OFM Conv., Nikita Bobrov a kassai Šafárik Egyetem tanszékvezetője. A második részben Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános, René Hako analitikus, P. Damian-Gheorghe Pătraşcu OFM Conv. generális posztulátor Rómából és Martin Pristáš, a Kassai Műemlékvédelmi Hivatal referense.

A konferenciát megtisztelte és köszöntőt mondott Pataky Károly megyei alelnök és Marek Čižmár a város polgármestere.

1639. november 6-án István testvért útban a kolostor jótevőjéhez, két korábbi ismerőse elfogta, megkínozta, kirabolta, megalázta, a fejére a kereszt jelét vágta karddal és halálos fenyegetéssel arra kényszerítette, hogy hagyja el a szerzetesi életet, térjen vissza az atyai házba és a protestáns hit megvallásához. István ezt kitartóan elutasította, sőt igyekezett kínzóit meggyőzni arról, hogy fogadják el döntését a szerzetesi és a papi hivatása mellett, valamint a hitben kövessék őt. Nehéz kínzatás után ajkain a „Jézus, Mária segítsetek!”fohásszal, készségesen fogadta a halált abban a hitben, hogy a katolikus egyházért, a szerzetesi, a papi hivatásért és hűségéért hal meg. Az exhumálásakor kezében egy szívmedált találtak a következő felirattal: „Ego dormio et cor meum vigilat” („Alszom, és a szívem virraszt”).

 

1639 és 1710 között a minorita szerzeteseknek sokszor kellett elhagyniuk rendházukat, mert az többször megsérült és leégett. Közben az első vértanút a mártíromságban más rendtársak is követték. 1710 után Iglódy Illés István testét Leleszről átszállították Radra és a kolostortemplom szentélyében, az oltár előtt temették el. A minoriták 1767-ben a gyakori árvizek miatt átköltöztek az Ondava folyó másik oldalán található magas fekvésű Imregre, ahol kétszintes kolostort épített számukra a nemes Barkóczy család. Radi rezidenciájukat, mint káplánságot 1818-ig működtették, amikor Szabó András kassai megyéspüspök egyházmegyés plébániává tette. Első plébánosa Hamary Miklós lett.

 

2000. november 13-án került sor Iglódy Illés István testvér és minorita társai első emléknapjának megünneplésére. Azóta, érdeklődő zarándokok kisebb-nagyobb csoportja érkezik Radra, hogy a vértanúk példáján buzduljanak és imáikban segítségüket kérjék.

 

A Radi Szentháromság Plébánia kezdeményezésére a Kassai Műszaki Egyetem Művészettörténeti Karának és a Kassai Műemlékvédelmi Hivatal régészeinek felügyelete mellett 2009 és 2013 között régészeti feltárások voltak a plébánia udvarán. Ásatások közben került elő a kolostori idők és a vértanúk korának sok értékes leletanyaga. Felszínre kerültek a kolostori kápolna alapfalai és az oltárkő is. A legjelentősebb esemény a vértanúk sírjainak exhumálása volt Dr. Nikita Bobrov, a Kassai Orvostudományi Egyetem törvényszéki orvos csoportjának vezetője irányításával. Az elemzés során bizonyítást nyert a szerzetesek megkínzása.

 

Jelenleg a vértanúk csontjainak méltó elhelyezése van folyamatban a plébániatemplomnak az erre a célra kialakított kriptájában. A feltárás 2014-ben Henszlmann Imre díjban részesült. Tervben van az Iglodyanum nevű látogató központ és zarándokház megtervezése és létrehozása, ami Iglódy Illés István radi minorita vértanú tanúságtételének bemutatását és tiszteletének terjesztését vállalta. Ez a konferencia is ezt a célt szolgálta. Köszönet érte és hála Böőr Roland plébános atyának és lelkes csapatának.

 

Érdeklődni lehet:

Szentháromság Római Katolikus Plébánia, 076 37 Rad, Fő utca 78.

e-mail: rad/kukac/rimkat.sk

 

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Tudományos konferencia Tőketerebesen
|
Készítette: romkat.sk
|
close