Valahol ki van jelölve a helyed…

Gábor Bertalan | 25.3.2019

 

2019. március 25.-én az Úr Jézus születése hírüladásának, korábbi nevén Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Stiblár Zoltán, a szepsi egyházközség tagja a hittanóra keretében meglátogatta a Boldog Salkaházi Egyházi Iskolaközpont gimnazista diákjait.

 

A meghívott életéről beszélt, annak egy-egy szakaszáról, amit a diákok nagy érdeklődéssel hallgattak. Kérdeztek is. Kérdéseikből kitűnt, hogy értik, vagy legalább is sejtik az ismeretlen szerzőtől származó költeményt: Valahol ki van jelölve a helyed...

 

Azért van síró, hogy vigasztald,

az éhező, hogy teríts neki asztalt.

Azért van seb, hogy bekösse kezed,

vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.

Azért van annyi árva, üldözött,

hogy oltalmat nyerjen karjaid között.

Azért roskadnak mások lábai,

hogy terhüket te segíts hordani.

Az irgalmat kínok fakasztják.

Mélység felett van csak magasság.

Hogyha más gyötrődik, szenved - azért van,

hogy te befogadd szívedbe boldogan.

 

Megmutattad néha legalább,

hogy lelked által enyhült, szépült a világ?

Vagy tán kezedtől támadt foltra folt

ott is, hol eddig minden tiszta volt?

 

Mi vagy?

 

Vigasznak, írnak szántak,

menedéknek, oszlopnak, szárnynak.

 

Valahol rég ... siess ... keresd,

Ki van jelölve a helyed.

 

Csak ott leszel az, aminek Isten szánt,

másként céltalan lesz az életed,

s  a sors ekéje bármily mélyen szánt,

mag leszel, mely kőre esett.

Elkallódott levél leszel,

mely a címzetthez nem jut el.

Gyógyszer, mely kárba veszett,

mit sohasem kap meg a beteg.

Rúd leszel, de zászlótalan,

kalász leszel, de magtalan.

Cserép, melyben nem virít virág,

s nem veszi hasznát

sem az ég, sem a világ.

 

A diákok az óra végén emlékül egy keresztet - amit mindenki tisztelettel megérintett - ajándékoztak a tanúságtevőnek, a verslapot sajátkezű aláírásukkal látták el. A keresztet Rebeka, a verslapot Dominik adta át.

 

A feltett kérdések, az elhangzott válaszok, a viselkedés, a tagadhatatlan tényekhez való pozitív hozzáállás arra enged következtetni: a diákok lelkük mélyen már érzik, hogy meg kell keresniük és rá kell találniuk kijelölt helyükre a világban, mert ellenkező esetben rudak lesznek és zászlótalanok…

 

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Valahol ki van jelölve a helyed…
|
Készítette: romkat.sk
|
close