Iskolások keresztútja

Gábor Bertalan | 4.4.2019

 

 

2019. április 4-én a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont felsős tagozat diákjai keresztúti ájtatosságra gyűltek össze a plébániatemplomban, hogy lélekben átéljék Krisztus szenvedését és elmélkedjenek keresztútjáról.

 

Az Úr Jézus a keresztúton és a kereszten az emberekért szenvedett, de földi élete során sok más alkalommal is, amikor meg nem értéssel, hamis vádakkal, irigységgel, gyanakvással találkozott. Élete és keresztútja ugyanaz volt, mint egy mai ember életútja. Mi is szenvedtünk, attól kezdve, amikor megszülettünk és a tüdőnkbe hasított a friss levegő. Sőt, egész életünkben: betegségeink, a rossz emberek bántása, és saját bűneink miatt. Sok esetben már a gyerekkor sem mentes a nagy megpróbáltatásoktól.

 

A diákok a keresztút egyes állomásmozzanataiban a kortárs gyermekek példáján szemlélték, hogy hogyan és miért szenvedett az Úr Jézus, de közben arra is gondolhattak, hogy a keresztény embernek a sok szenvedés mellett, sok öröme is van. Sőt, a keresztút végén, ahogyan az Úr Jézust várta az Atya, úgy várja mindazokat, akiket saját képére és hasonlatosságára teremtett.

 

Az elmélkedés alatt megtanulhatták, hogy Urunk, Jézus Krisztus földi életében szívesen szenvedett. Szemlélhették, hogy az Ő élete sem volt más, mint a többi ember élete.

 

Ezért az együttimádkozók hálájukat és ragaszkodásunkat igyekeztek kifejezni. Ígéretet is tettek, hogy készakarva senkinek sem okoznak fájdalmat.

 

Adja Isten, hogy már itt a földön megsejtsünk valamit abból a boldogságból, amelyet a lelki élet eszközöl. Életutunk végén pedig gyűjtse össze mindazokat, akik most együtt imádkoztak és elmélkedtek.

 

 

   

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Iskolások keresztútja
|
Készítette: romkat.sk
|
close