Virágvasárnap - 2019

Gábor Bertalan | 14.4.2019

 

 

Virágvasárnap - az Anyaszentegyház Krisztus Urunk jeruzsálemi bevonulására emlékezik. Az ünnepnek kettős mondanivalója van: egyrészt, a győzelem és a megdicsőülés napja ez, amelynek jele a győzelmi pálmát helyettesítő barkaág. Másrészt, ez a nap a szenvedés és a halál ünneplése is, amelynek jele, a misében felhangzó Passió, vagyis a szenvedéstörténet, amelyet az idén is a több mint 100 esztendős Dalárda tagjai énekeltek. Köszönet érte…

 

    Furcsának tűnhet, hogy az Anyaszentegyház a szenvedést és a halált is megünnepli. Nem véletlenül. Az ember - fél a szenvedéstől és retteg a haláltól. Joggal, mert a szenvedés megaláz, a halál pedig elszomorít és meglop bennünket. Hogy ez ne így legyen, ezért az Anyaszentegyház ezen a napon arra bíztatja gyermekeit: nézzenek Krisztusra, a megtestesült Isteni Fiúra, aki arra kéri övéit, hogy lépjenek Vele szövetségre, mert Ő legyőzte a halált és újjáteremtette az életet.

 

    Esperes-plébánosunk a segédkezőkkel a mellékoltárhoz vonult, ahol a szokott módon üdvözölte a népet, megáldotta a barkaágakat és az egybegyűlteket. Az evangélium ünnepélyes felolvasása után elindította a menetet és a segédkezőkkel - a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai éneklésével kísérve - az oltárhoz vitte a Jézus szenvedésére emlékeztető keresztet.

 

Jó volt látni és hallani gyermekeink éneklését bizonyságul, hogy a ránk bízott szellemi, lelki és anyagi értékörökségünk reményteli szívekben van.

 

Bárcsak sokaknak egyértelművé válna, hogy a család, az iskola és a templom építése minden korban nélkülözhetetlen. Nélkülük beigazolódik a jézusi mondás: „ha ezek elhallgatnak a kövek fognak megszólni…”  

 

A kő, építkezési anyag, mint minden ember, aki a világra születik. Építkeznünk kell, családi, iskolai és templomi közösségben. Aki nem épít, akaratlanul is rombol. Kőre, követ…  

 

 FOTÓgaléria itt:

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Virágvasárnap - 2019
|
Készítette: romkat.sk
|