Nagyszombat

Gábor Bertalan | 20.4.2019

 

 

Nagyszombaton az Anyaszentegyház egész nap Urunk Jézus Krisztus sírjánál időzött. Szenvedéséről és haláláról elmélkedtett. A hívek sokasága imádságos lelkülettel kereste fel a Szentsírt. A templomban ma semmiféle szertartást nem végezhető. A szentáldozást is csak a haldoklóknak volt szabad kiszolgálni. Ünnepi liturgia – kivételes eseteket kivéve - csak naplemente után végezhető.

 

            Az ősi hagyományok szerint ezt az éjszakát az Úrnak kell szentelni. A kezükben égő gyertyát tartó hívek hasonlókká lesznek azokhoz, akik Uruk érkezésére várnak.

 

Liturgiánk menete a következő volt: A rövid fényünnepség után – I. rész - az Egyház bízva Isten szavában és ígéretében, arról elmélkedett, hogy milyen nagy csodatetteket művelt az Úr kezdettől fogva népével – II. rész - egészen addig, amíg Jézus feltámadása által a keresztségben újjászületett tagjaival együtt – III. rész - nem részesedik a terített asztal ajándékából – IV. rész.

 

A templomban minden fényforrást eloltottak. A pap a segédkezőkkel a szertartás kezdőhelyére vonult, ahol megáldotta az új tüzet és a húsvéti gyertyát. Az új tűzről meggyújtott gyertyával vonult a pap a segédkezőkkel az oltárhoz, örömmel adva tudtul a sötétségbe borult világnak, hogy Krisztus világossága tovaűzi a sötétség árnyát.

 

Húsvéti örömének és a szentírási szakaszok felolvasása után, háromnapi hallgatás után megszólaltak a harangok. A homília után, megáldásra került a keresztkút. Ezt követően a hívek megújítottak keresztségi fogadalmukat.  Az ünnepi liturgia úgy folyt, mint máskor. A szentmise záró részében a kelet-európai szokások szerint következett a Feltámadás szertartása, ami ünnepélyes szentségi áldással zárult.

 

A leányegyházakban, Bodollón és Makrancon szombat délután volt a húsvéti eledelek megáldása.

 

A nagyböjti szent idő befejeztével örömünnepet ülünk, mivel Urunk Jézus Krisztus legyőzte a halált és újjá teremtette az életet. Lelkünket megtisztítottuk a bűntől, és az Oltáriszentségben találkoztunk vele. Ezt az örvendetes tényt a családi asztalnál is meg akarjuk ünnepelni, ezért Isten áldását kértük ünnepi eledelünkre.

 

Adja Isten, hogy ünneplésünk Istennek kedves lehessen.  Bocsássunk meg szívből egymásnak. Az ünnep miliőjében kérjünk bocsánatot Istentől és egymástól, hogy a húsvéti szeretet szent titkát úgy az oltár-, mint a család asztalánál tiszta szívvel ünnepelhessük.

 

A fényképek ismét önmagukért beszélnek.

 

FOTÓgaléria itt

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Nagyszombat
|
Készítette: romkat.sk
|