Hálaadó igeliturgia Szepsiben Boldog Salkaházi Sára, szociális testvér liturgikus emlékünnepén

Gábor Bertalan | 10.5.2019

 

Ballag már a vén diák - tovább.
Isten veletek cimborák - tovább.
Ez út hazánkba visszavisz…
Felnőtté leszek magam is…
Tovább, tovább, tovább,
Fel búcsúcsókra cimborák.

De mielőtt még elmegyünk - tovább.
Szent fogadalmat is teszünk - tovább.
Ha Szepsi hív, mi itt leszünk…
Szepsiért adjuk életünk…
Tovább, tovább, tovább!
Viszontlátásra cimborák.

Ballag már a vén diák - tovább.
Keresve szebb és jobb hazát – tovább.

Ha Szepsi hív, mi itt leszünk…

Ha Kassa hív, mi ott leszünk…

Tovább, tovább, tovább!
Fel, jó munkára vén diák.

 

Miután a Boldog Salkaházi Sára Iskolaközpont érettségiző diákjai az iskolában elbúcsúztak, az ősi diákének dallamára vonultak az oltár elé, hogy a tantestület tagjaival, a diáktársakkal, a szülőkkel, a rokonokkal és a barátokkal közösen adjanak hálát és mondjanak köszönetet a lassan véget érő diákévekért. 

 

Az ünnepi liturgia résztvevői Nagy István, iskolaigazgató ünnepi beszéde, a fiatalabb diáktársak és a végzős diákok nevében mondott köszöntő után történelmi eseménynek lehettek a tanúi. Elérkezett az idő, amikor a növendékek megértették, hogy nemcsak belsőleg, de külsőleg is meg kell mutatniuk hovatartozásukat.

 

Megáldásra került az ünnepi egyenruha első fontos kelléke - a címeres nyakkendő: Sára testvér monogramja, felette az apostoli kereszt, a Szentlélek hétajándéka kiáradásának szimbóluma, alatta az intézmény mottójával: Cum Deo, pro Patria et Invicem – Az Istennel, a szűkebb pátriáért és egymásért.

 

Sokat mondó szavak és jelek. Adja Isten, hogy egyre jobban megértsük üzenetüket és mondanivalójukat. Az áldó könyörgés is ezért szólt:

Istenünk, szavadra minden megszentelődik. Kérünk, add áldásodat + ezekre a címeres nyakkendőkre, hogy viselőik sohasem feledkezzenek meg nemes hovatartozásukról. Juttassa eszükbe a hűséges elköteleződést: Hozzád, Egyházadhoz, a Boldogasszonyhoz, a szűkebb pátriához és egymáshoz.

Áldásod kísérje azokat is, akik a keresztség folytán vízből és a Szentlélekből újjászülettek és meghívást kaptak a Krisztus-követő életre.

Tekints kegyesen gyermekeidre, akik a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont címeres nyakkendőjét ma ünnepélyesen magukra öltik, hogy Fiadhoz hasonlóan, Boldog Sára testvér, szűz és vértanú esedezésre és példájára evangéliumodról és a keresztény élet magasztosságáról tanúságot téve, kegyelmedből, követendő életet éljenek itt a földön és örök jutalmat nyerjenek mennyben, Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

A ballagó diákok igazgatói dicséretben és könyvjutalomban részesültek, az egyház részéről a záró áldás előtt egy ikont kaptak útravalóul, emlékezetül, hogy ne felejtsék, kinek a képére lettek teremtve és - Sára testvér életpéldájára - milyen nagyszerű küldetés emberként élni, az embertelenségben is…

 

Fotógaléria itt:

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Hálaadó igeliturgia Szepsiben Boldog Salkaházi Sára, szociális testvér liturgikus emlékünnepén
|
Készítette: romkat.sk
|