Bodollói köszönet…

Gábor Bertalan | 14.5.2019

 

 

Amint arról már korábban beszámoltunk, Mons. Bernard Bober, kassai érsek-metropolita 2016. január 13.-án a Fatimai engesztelő imatalálkozón az akkor 20 éves bodollói jubiláló templom szentélyében megáldotta az Isteni Irgalmasság ólomüvegképét. 2016. május 13-án Erdő Péter bíboros felszentelte az új szárnyas-oltárképet. 2016. október 13-án Mons. Pásztor Zoltán püspöki helynök megáldotta a Szűzanya fatimai kegyszobrának mását, Király Tamás, Kis Virág Glória és Szilágyi Erzsébet alkotását, amelyet 2017. május 13-án Mons. Bernard Bober, kassai érsek-metropolita ünnepélyesen megkoronázott, majd megáldotta a Fatimai jelenésekre emlékeztető ólomüvegablakot Schultz Gábor és neje Megalesz Magdolna mesterművét.

 

Bodollón 2019. május 13-án újabb jeles esemény történt. Miután a szoborvivők a szokott módon elhelyezték a szentélyben a Szűzanya szobrát, első alkalommal ereszkedett le a magasból az oltár felé a hajdan bombatalálat ért templom restaurált oltárkeresztje. A megható pillanat után újabb következett, ünnepélyesen kinyílt a szárnyas-oltár. Az érsek ekkor a papi székhez vonult, ahol a szentmisében szokott módon keresztvetéssel és köszöntéssel megkezdte az immár 200. alkalommal végzett fatimai liturgiát.

Ezek után a helyi esperes-plébános üdvözölte az egybegyűlteket és felkérte az érsekfőpásztort, hogy szíveskedjen megáldani az Erdő Péter bíboros ajándékozta három szent kassai vértanú ereklyetartóját és a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont címeres nyakkendőit, amelyet az iskola igazgatója Nagy István adott át a jelenlevő papoknak, mint iskolabarátoknak. Mialatt az érsek elhelyezte az ereklyét és az iskolaigazgató átadta a címeres nyakkendőket, az ünneplőbe öltözött diákok a kántornő kíséretében himnuszt énekeltek Boldog Salkaházi Sáráról, aki 120 éve, 1899. május 11-én született Kassán.

A liturgia három nyelven folyt, magyarul, latinul és szlovákul.

Az imatalálkozó szép mozzanata volt, mint mindig, úgy most is a bensőséges gyertyás Szentségimádás, amit ez alkalommal a hívek Jó Pásztor vasárnapja kapcsán a jelenlevő 20 papért és társaikért ajánlottak fel. Az érsekfőpásztor szentségi áldása után Király Antal, okleveles mérnök, az egyházközség főkurátora mondott köszönetet azért, hogy a jelenlevők elfogadták meghívást és jelenlétükkel szebbé, magasztosabbá tették az ünnepelést. Köszönetet mondott Dankó István sokoldalú mesternek is az újabb precíz, pontos munkáért, hogy az oltárkereszt ezután központi helyen, az oltár felett lesz látható.

 

            Köszönetet mondott a zarándokoknak is az összetartozás bizonyítékáért, hogy megértve az idők jeleit, az ide látogató főpásztorok előtt tanújelét adták az összetartozás, a sorsközösség vállalás és a felelősségtudat fontosságának.  Megköszönte a Mária Rádiót, és az egyházi iskola létét, kérve, hogy váltsa be a hozzá fűzött reményeket.

 

A főkurátor az érsekfőpásztornak a köszönet és hála jeleként a három szent kassai vértanú művészi ábrázolását ajándékozta, mint fia, Király Tamás munkáját, aki mesteri készügyességgel készítette el a három szent közelmúltban bemutatott különleges technikával készült arcképeit.

 

Ismételt köszönet és hála minden lelkipásztornak, zarándoknak, tanárnak és nevelőnek, művésznek és alkotónak, akik e jeles évfordulón a régi hűség, ragaszkodás és felelősségteljesség vágyával kívánják továbbra is végezni feladatukat. Köszönet mindenkinek, aki a jövőben is kész imádkozni és engesztelni népünk lelki megújulásért, határon innen és határon túl.

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Bodollói köszönet…
|
Készítette: romkat.sk
|