Megemlékező konferencia Dunaszerdahelyen

Gábor Bertalan | 19.5.2019

„…itt maradok köztetek és veletek fogom átélni a rossz napokat is… mert ha másokat maradásra biztatok, én sem mehetek el innét.”

(Esterházy János)

A Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola, Boldog Batthyány-Strattmann László tagozata, a Glória Társulat, a Pázmáneum Polgári Társulás és az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület, 2019. május 18.-án Dunaszerdahelyen, akadémiai napot tartott "Az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt" (Dán 12, 3a), címmel Isten szolgájáról, gróf Esterházy Jánosról.

Herdics György, köszöntője után, Mahulányi József, esperes-plébános mondott bevezetőt, majd előadások hangzottak el - Gábor Bertalan: Szentté válni nem könnyű, Csonka Ákos: Fischer-Colbrie Ágoston, Kassa püspöke  keresztényszocialista eszméinek továbbélése  Isten Szolgája Esterházy János  életművében, Molnár Imre: Isten Szolgája Esterházy János szenvedéstörténetének tényei, Dávid Zsuzsanna: „Arccal az Égnek" - Isten Szolgája Esterházy János erkölcsi magatartása a morálteológia tükrében.

A kávészünet után - Karaffa János: Esterházy János tevékenysége a szlovenszkói "Magyar Család" védelmében, Gál Péter: Esterházy János életáldozata a vértanúság teológiájának tükrében, Kiss László: A vértanúságig vezető út - Esterházy János patográfiája, Ruppert József: Brenner János boldoggá avatási perének római szakasza.

Molnár Imre zárógondolatként elmondta, hogy a konferencián elhangzottakból hamarosan kötet is készül, hogy azok a fontos szegmensek, melyek ott elhangoztak, megmaradjanak az utókornak, részei legyenek a boldoggá avatási per dokumentációjának és minél szélesebb körbe eljuthassanak.

Végül Dániel próféta gondolatával zárult a konferencia, mely kifejezi Esterházy szellemi nagyságát is: „Akik a föld porában alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, örök kárhozatra. Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön örökké, miként a csillagok.”

Gróf Esterházy János hamvait 2017. szeptember 16-án helyezték örök nyugalomra az alsóbodoki Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnában.

A Szentté-avatási Kongregáció 2018 novemberében engedélyezte vértanúnk boldoggá avatási eljárásának megindítását, amelyet a krakkói főegyházmegye folytat le. Boldoggá avatási eljárása 2019. március 25-én megkezdődött.

 

 

/az előadás szövege itt olvasható/

 

FotóGaléria itt

Ma 21.4.2021 van, névnapját unnepli Konrád, holnap Csilla.
Gratulálunk!
Hírek
Megemlékező konferencia Dunaszerdahelyen
|
Készítette: romkat.sk
|