Faültetés Szepsiben a Szentatyának ajándékba a csíksomlyói látogatása emlékére

Gábor Bertalan | 2.6.2019

Amint az ismeretes a Csíki Közbirtokosságok Szövetsége, a Csíki-medence közbirtokosságainak és erdőtársulásainak legnagyobb részét tömörítő egyesület a 2019. évi erdősítési programját Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának tiszteletére ajánlotta fel, szimbolikus ajándékként a szentatya első önálló „Laudato si – Áldott légy ” című enciklikája kapcsán.

A pápalátogatással foglalkozó sajtóbizottság elnöke, Oláh Zoltán felhívást intézett a plébánosokhoz és a hívekhez, hogy még a pápalátogatás előtt minden katolikus közösség ültessen egy fenyőfát egyházi területen, a templom vagy a plébánia udvarán, illetve más alkalmas helyen. Tegye ezt a közösség Ferenc pápa teremtésvédelmi tanításának fényében.

A szepsi esperesi körzetből és az egyházközség hívei közül közel százan egy autóbusszal és a zarándokvonat búcsújáróihoz csatlakozva vettek részt a Szentatya szentmiséjén a csíksomlyói nyeregben.

 

Hazaérkezve 2019. június 2-án a 17:00 órakor kezdődő szentmise után a szepsi plébániatemplom kertjében Nyíri Péter jóvoltából, Dobos Zoltán főkurátor közreműködésével a zarándokok egy fát ültettek el, amelynek gyökeréhez minden zarándok egy zsebkendőnyi földet szórt, amit a nyeregből hozott magával. Ezzel is kifejezve a sokrétű összetartozást határon innen és határon túl.

 

Az áldó ünnepségen részvett Nagy Imre tanár vezetésével a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont alsó tagozatos diákjainak énekcsoportja is, akik szívet melengető énekükkel az anyanyelv őrzésére és felelősségteljes továbbadására apelláltak.

„Egy zarándoklatra azért megyünk, hogy imádkozzunk és kérjük a Boldogságos Szűz Mária segítségét népeinkért, Európáért és az emberiségért. Fontos, hogy átéljük a közösséget a Szentatyával és egymással – hívő keresztényekkel, katolikusokkal és nem katolikusokkal egyaránt” – fogalmazott Erdő Péter bíboros, prímás, aki 2019. május 28-án megáldotta a budapesti Magyar Vasúttörténeti Parkban azt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus arculati elemeivel díszített a mozdonyt, amelyik zarándokvonatot húzta oda és vissza, valamint a kongresszus előkészítését és megrendezését segítő tizenhét mikrobuszt.

Az esperesi körzet zarándoklata nagyon jó alkalmat kínált kifejezésre juttatni és sorsközösséget mutatni azzal a nemzetrésszel, amelyik a történelem során annyi áldozatot hozott a vallási és a nemzeti hovatartozásért. Most, amikor a katolikus egyházfő, az apostolutód, jelenlétével elismerte az évszázados kiállást, az esperesi körzet zarándokai kedves kötelességüknek érezték, hogy részt vegyenek a pápai szentmisén.

Köszönet a Gondviselésnek a közös tanúságtétel lehetőségéért. A hallottakból és a látottakból egyértelmű az igazság: Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk…

Adja Isten, hogy kellő erősséggel visszhangozzon minden zarándokban, a nyeregben a pápalátogatás emlékére felállított székely-kapu felirata: Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha!  

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Faültetés Szepsiben a Szentatyának ajándékba a csíksomlyói látogatása emlékére
|
Készítette: romkat.sk
|