Első gyónás – 2019

Gábor Bertalan | 15.6.2019

 

 

„Vegyétek a Szentlelket! 23Akinek megbocsátjátok bűneit,

az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad.”

(Jn 20,22-23)

 

„Ha nem szégyellünk vétkezni, miért szégyelljük azt bevallani?”

 

 

Az idén gyermekeink június 15.-én részesültek először a bűnbánat szentségében. A szentgyónás előtt így imádkoztak:

 

Szentgyónásra eljöttem, Jézus, fogadj kegyesen.

Hogy én bűnös, rossz gyermek, bocsánatot itt nyerjek.

Add, hogy legyen sok erőm, őszintén és érthetőn

Minden bűnöm meggyónjam, jól s teljesen elmondjam.

 

A pap, aki gyóntat itt, Tégedet helyettesít,

S mert Te megparancsoltad, bűnöktől feloldozhat.

Megismétlem bánatom, miden bűnöm fájlalom,

S erősen megfogadom, hogy a rosszat elhagyom! Ámen.

 

Miután megvallották és őszintén megbánták emberi gyengeségüket, hibájukat és vétkeiket, feloldozásban részesültek, amiért így mondtak köszönetet:

 

Édes Jézus, drága Jézus, hálát adok Néked,

Hogy lelkemről bűneimet lemosta szent Véred.

Nagy-nagy dolog történt velem, tiszta már a lelkem.

Ragyog rajta a kegyelem, mennyország van benne.

 

Megígérem szent Szívednek, többé meg nem bántom,

Mert a bűnnel tönkretenném lelki mennyországom.

Kérlek, őrizz és oltalmazz, legyen Tied szívem,

Szolgálni csak Néked fogok, mindhalálig híven. Ámen.

 

Mielőtt hazamentek volna, a kereszt tövében elégették a papírra írt és a bűnbánatban bevallott bűneiket.

A templomból azzal az igyekezettel és jó feltétellel távoztak, hogy ezután mindenütt igyekeznek Isten jóságos gyermekeként viselkedni! Vigyázni akarnak arra, hogy tudatosan, készakarva és szándékosan semmi rosszat ne tegyenek!

A kenyér és a bor színe alatt egy szép találkozásra vágynak az Úr Jézussal, aki minden embert nagyon szeret. Viszonozni akarják szeretetét, azzal, hogy ők is jók maradnak Hozzá, és mindenhez, ami jó és Istennek kedves.

Imádkozzunk, hogy gyermekeink és velük együtt mindnyájan megsejtsünk valamit Isten irántunk tanúsított végtelen szeretetéből.

 

 

FOTÓgaléria itt

 

 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Első gyónás – 2019
|
Készítette: romkat.sk
|