Elsőáldozás Szentháromság vasárnapján - 2019

Gábor Bertalan | 16.6.2019

Ami világos lehet a Szentháromság hittitkából, azt épp a „Világ Világosságának”, azaz Krisztusnak köszönhetjük, hiszen a Szentháromságot ő nyilatkoztatta ki nekünk. Ő mutatott az Atyaistenre, akinek ő az egyszülött Fia. A mai evangéliumi szakaszban is ez olvasható: „Minden, ami az Atyáé, az enyém is.” Maga az Úr Jézus tanított Isten Lelkéről is, aki az Atyától és a Fiútól származik, s akit pünkösdkor el is küldött tanítványainak. A harmadik isteni Személy pedig „az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra”.

A keresztényeket már a kereszténység kezdetén olyan vádak érték, miszerint nem egyistenhívők, mert Jézus Krisztusról is úgy beszélnek, mint Istenről. A Szentlélek tüzében lépésről lépésre kristályosodtak ki hitünk igazságainak főbb alapvonalai, és ez a tisztázódás, mélyülés nem is ér véget, míg földi zarándokútját járja Isten népe. Az Egyház már igen korán tiszta, egyértelmű fogalmakkal számot tudott adni mind a maga, mind a külvilág számára arról, hogy amikor keresztet vet, amikor a Szentháromságot dicsőíti, amikor a keresztelendőktől és az elsőáldozóktól, később a bérmálkozóktól hitvallást kér, akkor az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem három istent jelent, hanem az egy, igaz Istent, aki háromszemélyű. Mindhárom isteni Személy teljes mértékben hordozza magában az isteni természetet, ezért bátran hívhatjuk az egyes személyeket így: Atyaisten, Fiúisten és Szentlélekisten. Az isteni személyek nemcsak harmadrészben birtokolják az isteni természetet, hanem mindegyikük teljesen Isten. Az Atya végtelenül szereti a Fiút, s amikor létbe hívja – vagyis a Fiú, mint egyszülött, „édes gyermeke” megszületik tőle –, nem adhat mást neki, mint ami a lényege: istenségében részesíti, teljes egészében. S amikor valljuk, hogy az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetéből származik a Szentlélek, valahol rácsodálkozhatunk saját istenképiségünk titkának egyik jellemzőjére is: bár Isten a nemek fölött áll, mi az élet továbbadásának csodájában is felismerhetjük azt az Isten-hasonlóságot, hogy két személy kölcsönös szeretetéből, egyesüléséből képes létrejönni egy harmadik, önálló személy – a gyermek.

Ladaria bíboros professzorként a szentháromságról tanítva a kurzus végén feltette a diákoknak a kérdését: ki értette meg a félév anyagát? Miután néhány kéz bátortalanul a magasba emelkedett, ő nevetve válaszolt: „Itt baj van, mert ezt megérteni nem lehet. A Szentháromság ugyanis misztérium.”

Ki a Szentháromság? A Szentháromság önmagában tökéletes, boldog szeretetközösség, mert „az Isten szeretet” (1Jn 4,16). Isten ezt a boldogságát nem tartotta meg önmagának. Világot teremtett, embert hívott a létbe, hogy megossza velük isteni gazdagságát, végtelen szeretetét.

Szent Ágoston tanítása nyomán kerülünk közelebb e titokhoz, mégpedig a szeretet konkrét gyakorlása által: „Ha a szeretetet látod, látod a legszentebb Szentháromságot.”

Köszönöm, köszönjük, hogy az elsőáldozók szüleikkel együtt a legszentebb Szentháromságnak voltak az ünnepélyes tanúi.

Kívánjuk, hogy ez a közös tanúságtételük mindvégig hiteles, ösztönző és gyümölcsöző legyen.

 

 

 

 

FOTÓgaléria Szepsi itt:

 

Ma 6.5.2021 van, névnapját unnepli Ivett, holnap Gizella.
Gratulálunk!
Hírek
Elsőáldozás Szentháromság vasárnapján - 2019
|
Készítette: romkat.sk
|
close