Faültetés Makrancon a Szentatyának ajándékba a csíksomlyói látogatása emlékére

Gábor Bertalan | 21.6.2019

Amint arról már beszámoltunk a Csíki Közbirtokosságok Szövetsége, a Csíki-medence közbirtokosságainak és erdőtársulásainak legnagyobb részét tömörítő egyesület a 2019. évi erdősítési programját Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának tiszteletére ajánlotta fel, szimbolikus ajándékként a szentatya első önálló „Laudato si – Áldott légy ” című enciklikája kapcsán.

A szepsi plébánia makranci leányegyházának hívei egy autóbusszal csatlakozva vettek részt a Szentatya szentmiséjén a csíksomlyói nyeregben.

 

2019. június 20-án a 18:30-kor kezdődő szentmise főcelebránsa Vitális Gábor, a kazincbarcikai Szentcsalád plébánia plébánosa, szalézi atya, a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett déghi címzetes apátja volt, aki rendtársaival és az általuk vezetett szalézi iskola néhány pártolójával érkezett Makrancra, hogy együtt ünnepeljék meg a nem mindennapi eseményt.

 

  Az Úrnapi szentmise után Lacko Mária polgármesterasszony jóvoltából, Szalay Gábor közreműködésével a zarándokok egy fát ültettek el, amelynek gyökeréhez minden zarándok egy zsebkendőnyi földet szórt, amit a nyeregből és a kolostor kertjéből hoztak magukkal, ezzel is kifejezve a sokrétű összetartozást határon innen és határon túl.

 

Az áldó szertartást a falu szülöttje, Dr. Szalay László, nagyidai plébános végezte, aki maga is részt vett a zarándoklaton. Énekelt a helyi Cserépszín Asszonykórus, akik szívet melengető énekükkel segítették elmélyíteni a zarándoklat üzenetét.

Az ünnepi áldás előtt Lacko Mária polgármesterasszony mondott köszönetet. Beszédében Ferenc pápát idézte, aki Csíksomlyón kétszer is elmondott egy mondatot: kérjük a Szűzanyát, hogy tanítson meg bennünket összevarrni a jövőt.

Böjte Csaba ferences atya nyomán, megismételte: Ki tagadná - mondta - a rég és a közelmúlt azon eseményét, amikor úgymond, széttéptünk egy jövőt: politikailag, társadalmilag, családilag. Népeink itt a Kárpád-medencében évszázadokig hittel hitték, hogy az itt lakó különféle nemzeteknek együtt könnyebb, mint külön-külön. Egy idő után viszont ezek a népek - különféle hatásra - úgy döntöttek, hogy mégiscsak jobb lesz mindenkinek külön-külön, mint együtt.

Ma már látva látjuk, hogy súlyos árat fizettünk ezért a válásért, aminek az árát minden nép, és benne szinte mindenki megfizette itt a Kárpát-medencében. Erre a tragédiára egy jó válasz van: ha ki merjük mondani - a Kárpát-medencében együtt jobb, biztonságosabb, eredményesebb, mint külön-külön. Nekem is szerény meggyőződésem, hogy Ferenc pápa ezért mondta kétszer is ezt a mondatot: kérjük a Szűzanyát, hogy tanítson meg bennünket összevarrni a jövőt.

A jövőt össze kell varrnunk, egy olyan világban, ahol mindig voltak, vannak és lesznek törvények, de nemcsak törvények, hanem emberek is. Meg kell tanulnunk először az embert látni és csak utána a törvényt. Általában minden konfliktus, generált probléma. Az emberek jól tudnak együtt élni, ha akarnak. Erre kell késztetni őket. Ez elsősorban az egyházaknak a feladata. Meg kell tanítania az embereket túltekinteni a falakon. Ne siránkozzunk, ne keseregjünk, ne azt nézzük, ki van ellenünk, de vegyük észre, hogy olyan világesemény részesei lehetünk, ami már rég nem adatott meg. Ma társadalmilag is adott és kívánatos, hogy emberi mivoltunkat ne csak nemzeti hovatartozásként, de keresztény testvérként is megéljük.

Örömmel hallottam, folytatta a polgármesterasszony, hogy zarándokaink erdélyi útjuk során felkerestek több jeles helyet, ahol szentmisét mutatott be falu szülöttje, Dr. Szalay László, nagyidai plébános atya. Azt is hallotta, hogy Csíksomlyón a zarándokok azt is nagy ajándékként élték meg, hogy nemcsak Ferenc pápa ment el Erdély földjére, a csíksomlyói szentmisére, de ott volt László királyunk ereklyéje is. Szent László király a maga korában szintén megtanulta összevarrni a jövőt. Akkortájt szétesett volt az ország, nemcsak nemzetiségi alapon, hanem sok más szempontból is: polgárháborúk dúltak; tizenvalahány püspökből három maradt életben, a többit megölték; templomokat, városokat égettek fel.

Talán kevesen tudják, de nekünk, makranciaknak, akiknek temploma Szent István Király tiszteletére van felszentelve, ahol hűséggel őrzik és tisztelik az első szent magyar család ereklyéit illik tudni – figyelmeztetett a polgármesterasszony - hogy nemzeti ünnepünk miért került augusztus 20-ára, vagyis öt nappal későbbre, Szent István halála után? Szent István király 1038. augusztus 15-én halt meg, de Szent László 1083. augusztus 15-én a szentté avatás előtt azt mondta: tartsunk  ötnapos bűnbánati szent időt, mindenki menjen haza, és engesztelődjön ki ellenségével. Ő maga is elment, és megkereste Salamont, aki a trónjára tört és összeesküvést szervezett ellene. Kiengesztelődött vele. Szent László békéje nyomán, több mint negyven évig szépen épült, erősödött a Kárpát-medence.

Szent László Királynak ezt a lelkületét kértük népeink, nemzeteink számára itt a Kárpát-medencében. Azért imádkoztunk, hogy legyen ez a fa és ez a szent hely, a kiengesztelődés, az összetartozás, a megbocsátás helye. Azért, hogy az Egyházban, az evangélium tanításának fényében merjünk faluközösségeinkben, családjainkban és egyházközségeinkben kiengesztelődni egymással, nem feledve, de megszívlelve, hogy együtt többek vagyunk és erősebbek, mint külön-külön.

Köszönöm a faültetés ötletét, ami most itt valóra vált – zárta köszönő beszédét a polgármesterasszony. Köszönet a Gondviselésnek a közös tanúságtétel lehetőségéért. Köszönet, hogy a faluközösség ismét gazdagabb lett, nemcsak egy fával, de egy szent hellyel, ahol hallva hallható és látva látható az egyre egyértelműbb igazság: Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk. De említhetnénk Ferenc pápát is, aki elmondása szerint, szereti idézni az egyik argentin költő verssorát: »A virágpompa, melyben a fa tündököl, abból születik, amit alatta rejt a föld.«

Valóban, ismételten csak kívánni lehet: adja Isten, hogy kellő erősséggel visszhangozzon mindnyájunkban a pápalátogatás alkalmából a csíksomlyói nyeregben felállított székely-kapu felirata: Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér, ne légy hűtlen soha!

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Faültetés Makrancon a Szentatyának ajándékba a csíksomlyói látogatása emlékére
|
Készítette: romkat.sk
|