A jövő kapuit a fiatalok nyitják, de a kulcsokat az öregek őrzik…

Gábor Bertalan | 26.6.2019

 

 

2019. június 26-án Szepsiben tartotta országos tanévzáró ünnepségét a Patróna Nostra közhasznú társaság szervezésében a Szepsi Boldog Salakaházi Sára Iskolaközpont rendezésében a szlovákiai magyar katolikus iskolák szövetsége: Dunaszerdahely, Nagymegyer, Gúta, Tardoskedd, Komárom, Párkány, Ipolyság, Palást, Óvár, Ipolyhídvég, Szádudvarnok és Szepsi székhellyel.

A szentmise főcelebránsa Bernard Bober, kassai érsek-metropolita megbízásából Pásztor Zoltán, pápai káplán, püspöki vikárius volt, akivel együtt misézett, Dr. Szalay László, nagyidai plébános, Gábor Bertalan, szepsi esperes plébános és Karch Krisztián, szepsi káplán.

A hálaadó ünnepségen részt vett a város, a közélet és a társadalmi szervezetek, a Rákóczi Szövetség, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetség, a Jövőért Alapítvány kuratóriumának számos tagja, sok szülő, nagyszülő és iskolabarát. A szentmise, ünnepélyes bevonulással vette kezdetét. A kereszt után az iskolazászlók, majd a ministránsok következtek, végezetül a papság. A szentmisében Bányász Emőke okleveles kántor orgonált és vezette az énekeket. Énekeltek a Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont diákjai, Nagy Katalin tanárnő vezetésével.

A jövő kapuit a fiatalok nyitják, de a kulcsokat az öregek őrzik – idézte köszöntőjében Gábor Bertalan esperesplébános Ferenc pápát, aki a Gyermek Jézus jeruzsálemi templomban való bemutatása kapcsán, a keleti egyházi hagyomány szerint ezt a napot a „Találkozás ünnepeként” ülik. A találkozás az újdonságot hozó Istengyermek és a várakozó emberiség között történt: egyfelől a fiatal Mária és József, a másrészről az idős Anna és az agg Simeon között. A találkozás során kölcsönösen gazdagították egymást. Ott értették meg, hogy Isten ígérete a történelemben nem egyénileg, nem is egy szempillantás alatt valósul meg, hanem együtt és közösen.

A Gyermek-Jézus közelében mind a négyen ismét rátaláltak hitük gyökereire, mert a hit nem könyvből merített ismeret, hanem az Istennel való együttélés művészete, amit az egy úton való haladással lehet megtapasztalni. A két fiatal – József és Mária - az idősekkel – Annával és Simeonnal - történő találkozásukban önmagukra találtak. Megsejtették jövőjüket. A két öreg pedig, életük vége felé, megkapták Jézust, életük értelmét és ezzel valósággá vált Joel próféta látomása: „Öregjeitek álmokat látnak, a fiataloknak látomásuk támad” (Vö. Joel 3,1).  

Minden fiatal nemzedék arra hivatott, hogy új ajtókat nyisson, de nem felejtve, hogy a kulcsokat az öregek őrzik. Vagyis jó, ha egy nemzedék fiatalsága figyel a gyökerek keresésére, de közben az idősekre hallgat. A fiatalok és az idősek közötti találkozás nélkül nincs jövő, ahogyan nincs növekedés gyökerek nélkül, és nincs virágzás új sarjak nélkül sem. Ezért is volt különös öröm ez a mai találkozás, a keleti végeken.

Imádkozzunk és cselekedjünk együtt, hogy egyházi közösségeinkben országszerte, határon innen és határon túl: családjainkban és iskoláinkban megtanuljuk és megtanítsuk, hogy – a fa a szél kihívásaira gyökereivel válaszol, mert csak ahol épek a gyökerek, ott lesznek épek a hajtások is! Bár, lehet, hogy olykor fagykár éri a fát, de a megnyesett fa, kizöldül, ha – épek a gyökerek. Adja Isten, hogy a közös tanúságtétel mindvégig hiteles, ösztönző és gyümölcsöző legyen.

Madarász Róbert a komáromi Marianum igazgatója, a Patrona Nostra Társulat elnöke Közösségünk Szolgálatáért címmel elismeréseket adott át diákoknak és pedagógusoknak. Örömmel vettük tudomásul, hogy a szűkebb pátriából Nagy István, iskolaigazgató, Csala Éva, tanárnő, Gábor Bertalan, esperes-plébános és Nagy Gabriella, diák részesült az elismerésben, amihez ezúton is szívből gratulálunk.

 

 

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
A jövő kapuit a fiatalok nyitják, de a kulcsokat az öregek őrzik…
|
Készítette: romkat.sk
|