Ökumenikus istentisztelet - 2019. június 30. 10:00

Gábor Bertalan | 1.7.2019

 

 1. Mint a szép híves patakra
  A szarvas kívánkozik, :/:
  Lelkem úgy óhajt Uramra,
  És Hozzá fohászkodik.
  Tehozzád, én Istenem,
  Szomjúhozik én lelkem,
  Vajjon színed eleibe'
  Mikor jutok, élő Isten?

A 42. zsoltár első versének éneklésével kezdődött az idei ökumenikus istentisztelet az amfiteátrumban. A lecke /Gal 5, 1, 13-18/ felolvasása után nagytiszteletű Molnár Árpád református lelkipásztor mondott imát és énekeltük a megkezdett zsoltár második versszakát.

2. Könnyhullatásim énnékem
Kenyerem éjjel-nappal, :/:
Midőn azt kérdik éntőlem:
Hol Istened, kit vártál?
Ezen lelkem kiontom,
És házadat óhajtom,
Hol a hívek seregében
Örvendek szép éneklésben.

Az evangélium (Lk 5,51-56) felolvasása után rövid elmélkedés következett, majd közös ima:

 

1. Mennyei Atyánk, Szent Lelked ereje által, tégy bennünket egy testté Jézus Krisztusban.

Nép: Kérünk téged, hallgass meg minket.

 

2. Adj világos látást és bölcs szívet a népek és az országok vezetőinek, hogy kormányzásukkal az igazságosságot és a békességet munkálják.

Nép: Kérünk téged, hallgass meg minket.

 

3. A felnövekvő nemzedékért, a gyermekekért és az ifjúságért könyörgünk, hogy a keresztény hit és bizalom bátorságával nézzenek szembe a jövővel, és hálás örömmel fogadják életüket.

Nép: Kérünk téged, hallgass meg minket.

 

1. Pane, ty si povedal, že si Cesta. Pomôž nám, aby sme už viac nekráčali bok po boku ľahostajne, ale nech nás rôzne tradície vedú k vzájomnému obohateniu v plnom spoločenstve, o ktoré sa usilujeme.

Ľud: Prosíme ťa, vyslyš nás.

2. Pane, ty si povedal, že si Pravda. Urob nás pozornými ku tvojej pravde, lebo iba tak môžeme byť pripravení počúvať, čo dnes Duch hovorí cirkvám.

Ľud: Prosíme ťa, vyslyš nás.

 

3. Pane, ty si povedal, že si Život. Veď nás, ktorí máme krstom v sebe život, aby sme našli tú jednotu, ktorá nám dá tvoj život v jeho plnosti.

Ľud: Prosíme ťa, vyslyš nás.

 

Az áldások után záró énekként Jézus Szíve oltalmát és segítségét kértük.

155. A.  1. Jézus Szíve, szeretlek én – segíts át az élet tengerén – ha vihar kél fejem felett, legyen oltalmam szelíd Szíved – minden veszélyt elűz egy mosolyod – lelkem megnyugszik – ha Veled vagyok – Jézus Szíve, szeretlek én – segíts át az élet tengerén.

 

2. Jézus Szíve, szeretlek én – segíts át az élet tengerén – ölelj magadhoz engemet – hogy mindig jobban szeresselek – te légy tanítóm és jó pásztorom, szívemet, lelkemet reád bízom - Jézus Szíve, szeretlek én – segíts át az élet tengerén.

 

A helyi hagyományokhoz híven, a liturgikus ünnepségen égő gyertyát átadták a polgármesternek, hogy világító fénye jelezze a helyi egyházi közösségek készségét: „Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és dicsőítsék Atyátokat, aki a mennyekben van”. /Mt 5,16/

   

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
Ökumenikus istentisztelet - 2019. június 30. 10:00
|
Készítette: romkat.sk
|
close