A 202. engesztelő és imatalálkozó Bodollón

Gábor Bertalan | 14.7.2019

 

 

A szentmise főcelebránsa – főtisztelendő Susko Mihály, buzitai plébános atya volt, akivel együtt misézett: főtisztelendő – Bartal Károly Tamás, jászóvári emeritus apát, Hornyák Péter, nyugalmazott görög katolikus parókus, tiszteletbeli esperes, Gábor Bertalan, szepsi, esperes-plébános. A lelki találkozót a Mária Rádió élőben közvetítette. 

Orgonált és énekeket – Bányász Emőke, okleveles kántor vezette. A Mária Rádió technikai munkatársai – Juhász Jenő és Király Antal, okleveles mérnökök, valamint Simko Imre a Simko Ilona önkéntesek voltak.

A szentmise az imát kérők szándékára volt bemutatva. A zarándokok számos kérést fogalmaztak meg. Mivel felolvasásuk több időt vett igénybe, ezért azok a rádióközvetítés előtt hangzottak el. A szentmisének végtelen értéke van, így hatékonysága felől senkinek se legyen kétsége. Mindenki annyi kegyelmet nyer és kap, amennyire készségessé teszi önmagát a kegyelem befogadására.

Ezt segítette elő a közös rózsafüzér-imádság, önmagunk felajánlása és az engesztelés a bűnökért, amelyeket Isten szeretete, embertársaink és önmagunk ellen elkövettünk. Először önmagunk felajánlása volt a rózsafüzér után, majd a Szentségimádás alatt elhangzott az engesztelő könyörgés és a közös ima a Budapesten 2020-ban megtartandó Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért.

Imádkoztunk Európa népeinek lelki megújulásáért is, hogy hitvalló keresztények legyünk, tanúságtevők az Egyház tanításáról, és Isten országának hűséges építői. Imádkoztunk a gyermekekre váró és vágyó családokért is. Támogattuk azok kérését, akik ma is azért zarándokoltak ide, hogy kiesdjék egy-egy újszülött világra jöttét. Imádkoztunk a tegnapi Torna melletti autóbaleset áldozataiért is és azok hozzátartozóiért.

A szentmise végén Király Antal, okleveles mérnök köszöntötte főtisztelendő Bartal Károly Tamás a jászóvári premontrei prépostság nyugalmazott apátját, aki a napokban ünnepelte pappá szentelése 61. évfordulót. Köszönjük, hogy korát meghazudtolva hűséggel és nagy odaadással végzi papi szolgálatát körünkben is. Isten áldását és a Szűzanya oltalmát kértük további életére és minden lelkiatya számára, megkülönböztetett tisztelettel Mihály atya számára is, akit érsekfőpásztorunk ismét közelünkbe rendelt. Köszönjünk hivatása hűségét. Bizton reméljük, hogy a jövőben ismét rendszeresen találkozunk itt vele és esperesi körzetünk más liturgikus rendezvényein.

 

Napjainkban a függőségek sokasága veszélyezteti az emberek ideig tartó és örök boldogságát. Ezt a harcot Urunk Jézus Krisztus, helyettük és értünk már megharcolta. Ő legyőzött minden bűnt és minden halált. Vele egyesülve miénk lehet minden győzelem. Miénk lehet – ha egységben maradunk Vele és egymással.

 

Adja Isten, hogy a Szűzanya közbenjárására és bátorítására továbbra is merjük felvenni a harcot a Sátán minden incselkedése, csábítása és kísértése ellen. Ezért tisztelettel hívunk és várunk továbbra is mindenkit ide a közös imára és engesztelésre, hogy a bűn elleni csatában el ne veszítsük kedvünket, és a végsőkig kitartsunk Amellett, Aki legyőzte a bűnt és újjáteremtette az életet.

 

Ma 24.6.2021 van, névnapját unnepli Iván, holnap Vilmos.
Gratulálunk!
Hírek
A 202. engesztelő és imatalálkozó Bodollón
|
Készítette: romkat.sk
|
close