Szent Rókus búcsú Szepsiben

Gábor Bertalan | 11.8.2019

 

 

Szepsiben az idén augusztus 11-én 11 órakor kezdődött a szentmise szent Rókus tiszteletére a fogadalmi kápolnánál, ahol ismét ünnepélyesen megemlékeztek az 1831-es kolerajárvány áldozatairól. Akkor a városban 6 hét alatt 212 lakos halt meg. Az 1872-es kolerajárvány újabb 34 áldozatot követelt. A hívek a járvány elmúltával a város domboldalán szent Rókus tiszteletére kápolnát emeltek, ahol minden esztendőben augusztus 16. – szent Rókus emléknapja – táján rájuk emlékeznek és az utóbbi években napjaink testi - lelki betegeinek gyógyulásáért is imádkoznak.

 

Ma, korunk új pestise: a kábítószer, az alkohol, a testiség, a szerencsejátékok szenvedélye és a szekták sokasága szedi áldozatát népünk körében. E megszentelt helyen az idén is őértük és mindazokért szállt az ima, akik szenvednek miattuk, és akik felszabadításukon fáradoznak, az orvosokért és az ápolókért, nem utolsó sorban a fiatalokért, hogy bölcsen, erős akarattal elkerüljék korunk szenvedélyeinek fondorlatos csapdáit.

 

A hívek sokasága az idén is felkapaszkodott az emlékhelyre. Hajdan az elődök technikai eszközök nélkül, hátunkon ponyvában, kezükben kosarakkal, egymást támogatva vitték, cipelték az építőanyagot, hogy felépítsék a fogadalmi kápolnát, tanújelét adva a bűnbánatnak és az élni akarásnak.

 

Manapság a tanúságtételre, a megmaradáshoz, az építkezéshez más építő anyag szükségeltetik, mint régen. Ma a tégla, a kő neve – gyermek. Az ajtófélfa új neve – család, apa, anya, az ablaké - nagymama és nagyapa, a fundamentumé – templom. A tető új neve – az iskola. Ezt a lelki-szellemi közösséget kell megtölteni evangéliumi értékekkel: az élő és éltető Igével és szentségeivel. E szent helyen /is/ érthetőbben érthető a költő sikolya: Ne hagyjátok, a templomot, a templomot és az iskolát…

 

A megemlékezés és a kérés eucharisztikus ünneplésben csúcsosodott ki, mert leghatékonyabban ez juttatja eszünkbe, hogy úgy az egyházban, mint a társadalomban, van egy kulcsszó, amit különös hangsúllyal kell sulykolni a köztudatba. Ez a szó a „szolidaritás” a sorsközösség vállalás. A Gondviselés rendelkezésére kell bocsátanunk szerény képességeinket, mert életünk csak anyagi, lelki és szellemi javaink megosztásával és odaajándékozásával válik termékennyé, hoz gyümölcsöt. Hatványosan érvényes ez egy olyan időben, amikor könnyen elbizonytalanodunk, ha pl. családot kell alapítani, munkahelyet kell változtatni, vagy egyházi iskolát fenntartani.

 

Tudjuk, hajdan, létezett egy stabil világ, amelyben az igazság, a szeretet, a hűség, a kemény munka, a becsületesség, a hitelesség, a házasság és a család hagyományos felfogása, az élet szent mivoltának örök értékei elfogadottak voltak, a szabályok és a hagyományok szilárd pontként működtek. Most, ezeket az értékeket erkölcsi relativizmussal – a minden mindeggyel - helyettesítjük, amely zűrzavaros pragmatizmushoz, individualizmushoz, materializmushoz, elkeseredettséghez és a halál kultúrájához vezet.

 

Az ünnepi szentmise szentségimádással és szentségi áldással zárult a városra és a szűkebb pátriára. Imádva az Eucharisztiában jelen lévő Krisztust, alkalom adódott imádkozni a Budapesten 2020-ban megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus eredményességéért is, és azért, hogy zűrzavaros világunkban az itt élők továbbra is az evangéliumi értékrendhez ragaszkodjanak és azt napjaink értéktelen dolgaira fel ne cseréljék.

 

A hagyományos Szent Rókus búcsú az idén is, az egyháztanács tagjainak elkötelezettsége révén a liturgikus emlékhely rendbe hozásával, az ünnepi eucharisztia méltóságteljes megünneplésével, a város és az egyházközség híveinek közös összefogásáról tanúskodott. Láthatóvá lett, hogy az eucharisztikus találkozások csúcsok és források, amelyek arra ösztönöznek, hogy megosztva Jézussal és a kortársakkal azt, akik vagyunk, és amink van, szeretetközösséget teremnek. Egyre termékenyebb létteljességet…

 

GB.

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 19.4.2021 van, névnapját unnepli Emma, holnap Tivadar.
Gratulálunk!
Hírek
Szent Rókus búcsú Szepsiben
|
Készítette: romkat.sk
|