Fogadalomtétel

Gábor Bertalan | 29.8.2019

 

2019. augusztus 28.-án Zólyomban a Szent Domonkos templomban P. Damián Mačura, OP. Provinciális atya kezébe 2 éves időtartamra letette első szerzetesi fogadalmát a szepsi egyházközségből származó tisztelendő Héczey Vilmos Tamás, domonkos novícius, „Sasszárnyakon hordoztalak téged és ide vezettelek téged, magamhoz (Kiv. 19,4), életigével.

Az ünnepségen részt vett édesanyja, rokonsága és az egyházközség 12 lelkes tagja, valamint az egyházközség esperes – plébánosa, Mons. Gábor Bertalan, aki a fogadalomtétel ünnepsége után köszöntötte az út kezdetére induló vándort.

A fogadalomtétel kapcsán elmondható, hogy aki a meghívás és az elhivatottság kalandjára vállalkozik az nem céltalan, bolyongó csavargó, de vándor, akinek társa maga az Úr. Ő, aki meghívta és kiválasztotta.

Tamás testvérre is érvényesek Jeremiás próféta életmozzanatai, akiről ez olvasható: „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek, mielőtt megszülettél volna fölszenteltelek és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Erre azt mondtam: Jaj, Uram, Istenem. Nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok, de az Úr így válaszolt, ne mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldelek és mondd el nekik mind, amit parancsolok. Ne félj tőlük, mert veled vagyok és megoltalmazlak – az Úr mondja ezt neked. (vö. Jer 1,5)

Szent Tamás apostol életútját ismerve, tudjuk, volt úgy, hogy Tamás nem volt együtt az apostolokkal. Elcsatangolt, ami kételyt eredményezett, de amikor visszajött az apostolok közösségbe az Úr megértettette vele a Lényeget. Önmagát…

Kívánjuk, hogy fogadalmas testvérünk életútja beteljesedjen. Az Úr küldötteként járja kiválasztottságának útját. Legyen az Úr szavának hűséges őrzője és közvetítője. Hűséges dominikánus – „Az Úr hűséges kutyája”. 

 

FOTÓgaléria itt:

Ma 21.6.2021 van, névnapját unnepli Alajos, holnap Paulina.
Gratulálunk!
Hírek
Fogadalomtétel
|
Készítette: romkat.sk
|