Erdő Péter, bíboros látogatása a kassai főegyházmegyében

Gábor Bertalan | 9.9.2019

 

2019. szeptember első hétvégéjén, a három szent kassai vértanú életáldozatának 400. jubileuma kapcsán Bernard Bober, kassai érsek-metropolita meghívására a főegyházmegyébe látogatott Erdő Péter, bíboros, Magyarország prímása, esztergom-budapesti érsek.

Szombaton délelőtt, Kassán az Árpád-házi Szent Erzsébet Székesegyházban Bernard Bober, érsek-metropolita vezetésével, együtt misézett Jozef Tomko, bíborossal. Az ünnepi liturgián a szlovákiai püspökök és a főegyházmegye nagyszámú papsága mellett részvett: Marek Jendraszewski, krakkói érsek-metropolita, Pindel Roman, Bielsko-Živiecki megyéspüspök, Majnek Antal, munkácsi megyéspüspök, Tamás József, gyulafehérvári segédpüspök. Az ünnepi liturgián jelen vol Rastislav Gont, eperjesi ortodox érsek is.

Az együttmisézés kézzelfogható bizonyítéka kívánt lenni annak a közös feladatnak a folytatására, amelyet a három különböző nemzetiségű vértanú 1619. szeptember 7-én hűséggel beteljesített Kassán. A szentmisében, amelyet a Szlovák Televízió élőben közvetített, Erdő Péter, bíboros szlovákul is köszöntötte az ünneplő közösséget. Beszédében, többek között megköszönve a becses meghívást, meghívta a szentmise részvevőit, a nézőket és a hallgatókat a jövőre Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. 

Másnap, vasárnap a premontrei templomban Štrbák Ambróz jászóvári apát kérésére magyar – latin nyelvű szentmisét mutatott be Kassán a premontrei templomban, közel ahhoz a helyhez, ahol hajdan a három szent vértanúhalált halt. A szentmisén a bíborossal együtt misézett az érsekfőpásztor, valamint a jezsuita rend magyar, szlovák, lengyel és horvát provincia előjárói.

A bíboros úrral - a három szent kassai vértanú képe előtt készült fénykép - jelzés értékű. A több mint 40 évvel ezelőtt idehelyezett, akkor még csak boldogokként tisztelt ábrázolás – a háromnyelvű: magyar, szlovák és lengyel táblával körülvéve, biztató: a történelem egyedüli ura – az Isten, aki idővel minden jót beteljesít.

Aznap délután a bíboros Kassa-bélára látogatott, ahol megáldotta egykori elődje, a kassa-bélai születésű Sctitovszky János, bíboros, prímás, esztergomi érsek emléktábláját, amelyet a plébániatemplom falán az egyházközség és az önkormányzat közösen készítetett hálából az utókornak, hogy faluk szülöttje, sikeresen elsőként kezdeményezte a Szentszéknél a három vértanú boldoggá avatását.

A bensőséges ünnepségen az egyházi és a társadalmi élet előjárósága mellett részt vett Kassa város és környékének papsága, a bíboros egykori római és budapesti diákjai, valamint a főegyházmegye magyar ajkú papjai is.

A kassa-bélai templomban népviseletbe öltözött asszonykórus köszöntötte a bíborost, aki a három szent kassai vértanú ereklyéjét adományozta a templomnak követendő példaként, hogy kelet-európa népei az evangélium ügyéért továbbra is legyenek egyek.

A két főpásztor a három szent kassai vértanúnak, a kutatások során nyert, az emléktáblára rögzített ábrázolat mását kapták emlékül. Erdő Péter bíboros, a kassai főegyházmegye egyetlen magyar nyelvű egyházi iskolájától, a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközponttól a három szent kassai vértanú egyedi ikonját kapta hálából mindazért, amit az iskola létrehozásáért és új épületeinek felépítéséért csendben tett és tesz.

A liturgiát követő ünnepi fogadáson a falu polgármestere arra kérte a bíborost és az érsekfőpásztort, hogy közösen áldják meg az önkormányzat épületét és benne a polgármesteri irodát. A főpásztorok a kérésnek örömmel tettek eleget, emlékül saját kezűleg aláirt címerüket hagyva az utókornak, ezzel is bizonyítva, hogy a három szent vértanúsága nem volt hiábavaló.

 

KÉPgaléria itt:

Ma 16.4.2021 van, névnapját unnepli Csongor, holnap Rudolf.
Gratulálunk!
Hírek
Erdő Péter, bíboros látogatása a kassai főegyházmegyében
|
Készítette: romkat.sk
|